Synonyms Index

abhaktasya — toho, kdo není oddaný — SB 5.18.12
abhaktasya — ten, kdo není oddaný — CC Ādi 8.58
abhaktasya — neoddaného — CC Madhya 22.76
abhihatasya — toho, kdo je stíhaný — SB 11.19.9
abhijātasya — toho, kdo zrozením odpovídá — Bg 16.1-3, Bg 16.4
abhiratasya — toho, kdo je plně spokojený — SB 4.20.28
abhitaptasya — podle Jeho představ — SB 3.6.11
acyutasya — Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.10.23
acyutasya — Pána Kṛṣṇy — SB 10.13.2
acyutasya — neklesajícího Pána — SB 11.2.33
adāntasya — pro toho, kdo se neovládá — SB 10.78.26
agatasya — toho, kdo nedosáhl — SB 6.5.14
aiśvarya-mattasya — toho, jenž byl opojen různými druhy bohatství — SB 7.4.20
ajitasya — Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 8.5.24
ākrāntasya — zmáhaného — SB 10.30.31
akṛta-sukṛtasya — prostý zbožných činností — SB 5.8.16
amartasya — toho, kdo neumírá — SB 7.3.21
aṁhasaḥ kṛtasya — když ten, kdo páchal hříšné činnosti — SB 6.1.7
amṛtasya — nesmrtelného — Bg 14.27
amṛtasya — nesmrtelnosti — SB 2.6.18
amṛtasya — příznivého výsledku — SB 5.20.5
aṁśa-bhūtasya — je částečnou expanzí — SB 12.4.32
anantasya — nekonečného Pána — SB 1.5.11
anantasya — -neomezeného — SB 1.6.26
anantasya — Nejvyššího — SB 2.1.31
anantasya — Ananty, inkarnace Boha sloužící jako Jeho lože — SB 2.2.26
anantasya — neomezeného — SB 3.11.38, SB 10.79.33
anantasya — neomezeného Pána — SB 7.8.9, SB 11.4.2, SB 12.12.52
anantasya — nekonečného — SB 8.20.21
anantasya — neomezené — SB 10.67.1
anantasya — jenž je neomezený — SB 10.79.34
animittasya — bezdůvodnosti — SB 3.10.9
antarhitasya — na Něho, Jenž je nyní z dohledu — SB 1.16.23
anuraktasya — lpěl na nich — SB 1.5.29
anuraktasya — i když upoutaného — SB 3.4.10
apetasya — ten, kdo se odtáhl (podmínĕné duše) — CC Madhya 20.119
apetasya — toho, kdo se odtáhl (podmínĕné duše) — CC Madhya 24.137
apetasya — toho, kdo se odloučil (podmínĕná duše) — CC Madhya 25.138
apetasya — toho, kde se odvrátil — SB 11.2.37
arditasya — která je soužena — SB 12.4.40
ariṣṭasya — Ariṣṭy — SB 12.12.33
ārtasya — souženého člověka — SB 5.12.2
ārtasya — toho, kdo trpí nějakou nemocí — SB 7.9.19
artha-bhūtasya — v jejím skutečném zájmu — SB 4.29.36-37
āsaktasya — -ten, kdo je připoután — SB 1.6.27
asamāptasya — nedokončené oběti — SB 4.6.50
aśāntasya — neklidného — Bg 2.66
asantuṣṭasya — toho, který není spokojený na úrovni vlastního já — SB 7.15.19
asitasya — Asity — SB 3.1.22
āsthitasya — který setrvával v — SB 10.90.29