Synonyms Index

a-sva-arthaiḥ — nikoliv určeným pro vlastní zájem — SB 6.10.10
ā-śva-cāṇḍāla — dokonce včetnĕ psů a pojídačů psů — SB 10.24.28
a-sva-dṛk — ten, kdo nevidí sám sebe (kvůli temnotě, kterou představuje tělesné pojetí života) — SB 10.4.22
ācakṣva — laskavě sděl — SB 1.16.24
ācakṣva — laskavě vyčísli — SB 3.11.16
ācakṣva — prosím popiš — SB 3.29.3, SB 6.7.1
ācakṣva — prosím řekni — SB 10.59.1
adhaḥ-svapnam — spaní na zemi — SB 8.16.48
ādhatsva — upři — Bg 12.8
ādhatsva — zvedni — SB 3.19.10
adhīśvara — původní Pán — CC Ādi 2.41
adhīśvara — jejich vládce — CC Madhya 21.36
adhīśvara — Nejvyšší Osobnost Božství — CC Madhya 21.40
adhīśvara — nejvyšší vládce — CC Madhya 21.54
adhīśvara — Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Antya 15.2
adhīśvara — ó svrchovaný vládce — SB 10.58.11
adhīśvaraḥ — Nejvyšší Pán — SB 2.4.19
adhīśvaraḥ — vlastník všeho — SB 3.5.6
adhīśvaraḥ — nejvyšší pán — SB 6.3.7
adhīśvaraḥ — vládce — SB 6.19.12
adhīśvaraḥ — je schopen — SB 8.15.26
adhīśvaraḥ — nejvyšší vládce — SB 10.28.11
adhīśvaraḥ — Nejvyšší Osobnost Božství — SB 11.8.41
adhīśvarāḥ — ó velcí vládci planetárních soustav — SB 6.7.36
adhīśvarāḥ — předáci — SB 10.84.16
adhīśvaraiḥ — pro velké polobohy — SB 2.4.6
adhīśvaraiḥ — různými rysy boha slunce, které jsou jejich vládci — SB 12.11.28
adhīśvaram — nejvyšší vládce — SB 3.26.28, SB 4.21.36
adhīśvaram — pána smyslů — SB 4.6.35
adhīśvaram — svrchovaný vládce — SB 10.56.26
adhīśvaram — Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 11.8.39
adhīśvare — nejvyšším vládci — SB 11.7.9
adhīśvarī — Satī — SB 4.4.9
adhīśvari — ó mocná vládkynĕ — SB 10.22.4
adhitiṣṭhasva — jen zůstaň — SB 4.25.37
adṛṣṭa-svarūpāya — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jehož neviděl ani Pán Brahmā — SB 8.5.25
agniṣvāttā-ādayaḥ — v čele s Agniṣvāttou — SB 5.26.5
agniṣvāttāḥ — Agniṣvāttové — SB 4.1.63
āharasva — vykonej — SB 10.72.9
ahi-īśvaram — svrchovaného vládce a hadí inkarnaci — SB 9.24.53-55
ahi-īśvaram — Pána hadů (Anantu Śeṣu, úplnou expanzi Pána Balarāmy, jenž slouží jako lůžko Viṣṇua) — SB 10.39.45
aiche svāda — tak úžasnou chuť — CC Antya 6.324
aikṣvākāḥ — potomci Ikṣvākua — SB 10.51.31
aiśvaraḥ — božská — SB 11.19.45
aiśvaram — božskou — Bg 11.3
aiśvaram — transcendentálního — SB 4.31.27
aiśvaram — velkých osobností, jako je Pán Śiva a velký mudrc Saubhari — SB 5.6.3
aiśvaram — přinášející pochopení Boha neboli vědomí Kṛṣṇy — SB 6.5.18
aiśvaram — svrchovanost — SB 7.10.15-17
aiśvaram — slávu — SB 10.77.32