Synonyms Index

amara-strīṣu — manželkami nebeských obyvatel — SB 4.23.29
astrī — -nesoucí zbraň — SB 1.9.15
astribhiḥ — ozbrojenci — SB 10.58.26
daṁṣṭrī — opicemi a psy — SB 10.8.25
daṁṣṭri — kance — CC Antya 3.56
daṁṣṭribhyaḥ — ze zvířat s ostrými zuby, jako jsou tygři, vlci a kanci — SB 6.8.27-28
daṁṣṭriṇaḥ — zvířata s ostrými zuby — SB 4.18.23-24
deva-strī — dívek polobohů — SB 8.2.8
deva-striyaḥ — manželky a dcery polobohů — SB 9.20.31
deva-striyaḥ — ženy polobohů — SB 11.4.19
gokula-striyaḥ — ženy z Gokuly — SB 10.46.5
guru-strībhiḥ — od manželky duchovního učitele — SB 7.12.8
kā strī — která žena — CC Madhya 24.56
kṛṣṇa-strīṇām — manželkami Pána Kṛṣṇy — SB 10.61.7
kula-striyaḥ — ženy v rodině — Bg 1.40
kula-striyaḥ — ženy ze spořádaných rodin — SB 1.11.24
kula-striyaḥ — pro ženu pocházející ze ctihodné rodiny — SB 10.29.26
mahā-rāṣṭrīya — z Maháráštry — CC Madhya 20.79
mahārāṣṭrīya — ze státu Maháráštra — CC Madhya 17.101
mahārāṣṭrīya brāhmaṇa — brāhmaṇa z Maháráštry — CC Madhya 25.59, CC Madhya 25.160, CC Madhya 25.179
mahārāṣṭrīya dvija — brāhmaṇa z Maháráštry — CC Madhya 25.217
mahārāṣṭrīya vipra — brāhmaṇa z Maháráštry — CC Madhya 19.253, CC Madhya 25.7
nistriṁśa — meč — SB 4.6.1-2
nistriṁśa — meče — SB 4.10.25
nistriṁśa — nistriṁśami — SB 8.10.36
nistriṁśa-agra-āhataḥ — jelikož byl zasažen špičkou meče — SB 9.2.7
nistriṁśaiḥ — meči — SB 4.10.11-12
nistriṁśam — meč — SB 9.14.30
para-strīṣu — k jiným ženám — SB 4.16.17
puṇyajana-strībhiḥ — manželkami Yakṣů — SB 4.6.27
puṇyajana-strīṇām — manželek Yakṣů — SB 4.6.30
pura-strīṇām — mĕstských žen — SB 10.47.42
pura-striyaḥ — hospodyně — SB 4.9.58-59
sa-strī — včetnĕ žen — SB 10.16.23
sa-strībhiḥ — s jejich manželkami — SB 3.22.33
sa-strīkāḥ — se svými ženami — SB 10.33.4
sa-strīkam — s jejich manželkami — SB 9.6.19
sa-stṛīkam — s Jeho manželkami — SB 10.82.26
sa-strīṇām — se svými manželkami — SB 8.8.26
sat-striyaḥ — počestné ženy — SB 9.4.66
śṛṅgi-daṁṣṭriṇām — mezi zvířaty s ostrými rohy či zuby — SB 11.16.19
strī — třída žen — SB 1.4.25
strī — jako jsou ženy — SB 2.7.46
strī — se ženami — SB 3.3.21
strī — manželky — SB 4.12.16
strī — ženami — SB 6.13.5, SB 10.65.18
strī — manželku — CC Antya 6.39