Private beta of new version is ready. More info here

Synonyms Index

aśastram — nevyzbrojeného — Bg 1.45
asat-śāstram — falešná písma — CC Madhya 6.182
śāstram — zjevené písmo — Bg 15.20
śāstram — písma — Bg 16.24
śāstram — pravidel písem — SB 1.17.16
śāstram — védské hymny, do té doby nevyslovené — SB 3.12.37
śāstram — písmo — SB 4.29.13
śāstram — védská literatura — SB 6.5.18
śāstram — zjevená písma — CC Ādi 4.1, CC Madhya 22.155, SB 10.82.30
śāstram — znalost zjevených písem — CC Madhya 19.75
śāstram — autoritativní písmo — SB 10.87.24
śastram — zbraň — SB 8.10.44
śastram — zbraň (disk) — SB 9.4.57-59
śāstram ullaṅghya — překračuje zákony dané v śāstrách — SB 6.1.67