Synonyms Index

abhisarati — okamžitě přijde — SB 10.3.22
akṣarāt — nad neselhávajícími — Bg 15.18
akṣaratayā — jelikož je duchovní — SB 7.12.31
anusārataḥ — v souladu s — SB 2.10.51, SB 12.7.8
anusārataḥ — následováním — CC Madhya 22.158
anusārataḥ — podle — SB 11.21.11
apāsarat — byl odhozen dozadu — SB 6.11.11
arjuna sāratheḥ — způsobenou Arjunovým vozatajem — SB 10.37.21
āsārāt — před deštĕm — SB 10.27.1
buddhi- sārathiḥ — za pomoci inteligence jakožto vozataje — SB 8.17.2-3
dāruka-sārathiḥ — jehož vozatejem byl Dāruka — SB 10.50.16
daśarathaḥ — syn jménem Daśaratha — SB 9.9.41
daśarathaḥ — jménem Daśaratha — SB 9.10.1
daśarathaḥ — Daśaratha — SB 9.23.7-10, SB 9.23.7-10, SB 9.24.3-4
dāśarathiḥ — syn Mahārāje Daśarathy — SB 1.12.19
dharma-sārathiḥ — Dharmasārathi — SB 9.17.11
divya-śarat-śate vṛtte — po uplynutí sta let polobohů — SB 10.10.20-22
karma-sārathayaḥ — jejichž vozataji jsou výsledky jejich vlastních činností v minulosti — SB 5.23.3
kṣarat — ronících — SB 11.8.33
matsarāt — ze závisti — SB 4.2.9, SB 10.68.47
na sarati — neopouštĕla — SB 11.30.3
niḥsarataḥ — vycházející — SB 3.13.40
niḥsāratām — nepotřebný — SB 4.28.3
niḥsarati — odvádí — SB 7.15.32-33
parāśarāt — Parāśarou Munim — SB 1.3.21, SB 12.6.49
parāśarāt — Parāśarou — SB 1.4.14
parāśarāt — prostřednictvím semene Parāśary Muniho — SB 9.22.21-24
paryasarat — bĕhal kolem — SB 10.15.30
saha-sārathim — i s jeho vozatajem — SB 4.10.11-12
samasarat — připlaval — SB 10.16.8
saṁsārāt — ze zapletení v hmotné existenci — SB 6.16.44
saṁsārāt — a opĕtovného zrození — SB 10.49.12
saṁsārāt — z hmotného života — SB 10.88.10
saṁsarataḥ — (podmínĕná duše) chycená v kolobĕhu rození a umírání — SB 10.70.39
saṁsaratām — pro ty, kteří cestují v kolobĕhu rození a umírání — SB 10.73.15
saṁsaratām — kteří jsou lapeni v kolobĕhu rození a umírání — SB 10.86.34
saṁsarate — podstupuje hmotnou existenci — SB 11.9.20
śarat — podzimní období — SB 2.8.5
śarat — na podzim — SB 4.7.10, SB 6.18.41, CC Madhya 14.158, SB 10.20.43
śarat — podzimního — SB 10.32.12
śarat — podzimní — SB 10.33.25
śarat-amanda-candra-prabhā — jako podzimní mĕsíční svit — CC Antya 1.191
śarat-arka — podzimního slunce — SB 10.20.42
śarat-arka-jam — kvůli podzimnímu slunci — SB 10.20.38
śarat-jyotsnā — ve svĕtle podzimního mĕsíce — CC Antya 18.1
śarat-kāla haila — přišel podzim — CC Madhya 17.3
śarat-kālera — podzimní — CC Antya 18.4
śarat-śatam — sto podzimů — SB 11.6.25