New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

abhisarāma — můžeme jít — SB 4.3.8
agra-saram — jenž přišel jako první — SB 10.87.24
akṣaram — nezahubitelný — Bg 8.3
akṣaram — slabiku oṁ — Bg 8.11
akṣaram — neměnný — Bg 11.18
akṣaram — nepomíjivý — Bg 11.37
akṣaram — mimo dosah smyslů — Bg 12.1
akṣaram — toho, co přesahuje smyslové vnímání — Bg 12.3-4
akṣaram — slabiky — SB 2.9.6, SB 12.8.37
akṣaram — neklesající — SB 3.11.42
akṣaram — neomylný Brahman — SB 4.11.29
akṣaram — věčně existujícímu — SB 8.3.20-21
akṣaram — nepomíjivému — SB 8.5.27
akṣaram — původní slabika, oṁkāra — SB 8.7.25
akṣaram — tato slabika — SB 8.19.41
akṣaram — jehož slabiky — SB 10.85.38
akṣaram — Absolutní Pravda — SB 11.28.26
anuvatsaram — rok za rokem — SB 5.2.20, SB 10.1.56
anuvatsaram — každý rok — SB 5.14.4
anuvatsaram — Anuvatsara — SB 5.22.7
asāram — nesmysl — SB 7.5.26
aśma-sāram — ocelový rám — SB 2.3.24
aśma-sāram — tvrdé jako železo — CC Ādi 8.25
avasaram — příležitost (k útoku) — SB 10.16.25
brahma-akṣaram — transcendentálních písmen — SB 2.1.17
brahma-akṣaram — praṇava-mantru (oṁ) — SB 5.8.1
catuḥ-akṣaram — čtyři slabiky (nā-rā-ya-ṇa) — SB 6.2.8
dvi-akṣaram — skládá se ze dvou slabik — SB 4.4.14
eka-akṣaram — jednu slabiku — Bg 8.13
ekam akṣaram — praṇava — Bg 10.25
hṛt-sāram — schopnost snášet potíže — SB 7.3.18
iḍāvatsaram — Iḍāvatsara — SB 5.22.7
kṣaram — k selhávajícím — Bg 15.18
kusuma-āsāram — deštěm květů — SB 4.23.24
kusuma-āsāram — záplavy květů — SB 8.4.1
lāvaṇya-sāram — esenci líbeznosti — CC Ādi 4.156, CC Madhya 21.112, SB 10.44.14
mahā-sāram — nesmírnĕ pevný — SB 10.46.25
nāma-akṣaram — písmena tohoto jména — CC Antya 1.142
parivatsaram — Parivatsara — SB 5.22.7
parivatsaram parivatsaram — po dobu Parivatsary — SB 5.22.15
praṇipāta-puraḥsaram — Nanda Mahārāja se mu poklonil k zemi — SB 10.8.2
puraḥsaram — před ním — SB 10.1.52
sa-śaram — spolu s šípy — Bg 1.46
sāhasra-vatsaram — bez přerušení po jeden tisíc let — SB 9.22.49
saṁsāram — kolobĕhu hmotné existence — SB 11.22.51
saṁvatsaram — Saṁvatsara — SB 5.22.7
saṁvatsaram — po dobu jednoho roku — SB 6.18.45
saṁvatsaram — rok — SB 6.18.66-67, SB 9.7.20
saṁvatsaram — celý jeden rok — SB 9.16.1
sāṁvatsaram — po dobu jednoho roku — SB 6.18.54, SB 9.4.29