New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

kṣāntiḥ — snášenlivost — Bg 13.8-12, Bg 18.42
kṣāntiḥ — sebekontrola i v případě, kdy je důvod k hněvu — SB 1.16.26-30
kṣāntiḥ — odpuštění — SB 6.3.30
kṣāntiḥ — snášenlivost (nenechat se vzrušit hněvem) — SB 7.11.21
kṣāntiḥ — schopnost odpouštĕt — CC Madhya 23.19, SB 11.17.16
labdha-upaśāntiḥ — ten, kdo dosáhl plné blaženosti — SB 2.2.16
śāntiḥ — Śānti — SB 4.1.7, SB 4.1.49-52, SB 9.21.30
śāntiḥ — udobření — SB 10.56.42
śāntiḥ — Śāntikalpa — SB 12.7.4
śāntiḥ darśaḥ pūrṇamāsaḥ — Śānti, Darśa a Pūrṇamāsa — SB 10.61.14
śraddhā, maitrī, dayā, śāntiḥ, tuṣṭiḥ, puṣṭiḥ, kriyā, unnatiḥ, buddhiḥ, medhā, titikṣā, hrīḥ, mūrtiḥ — jména třinácti Dakṣových dcer — SB 4.1.49-52
suśāntiḥ — Suśānti — SB 9.21.31-33
upaśāntiḥ — uspokojení všech tužeb — SB 4.30.29
upaśāntiḥ — touhu přestat — CC Madhya 22.16