New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

sañjaya — ó Sañjayo — Bg 1.1
sañjaya — Sañjaya — CC Ādi 10.72, CC Madhya 3.155, CC Madhya 11.90
sañjaya-puruṣottama — Sañjaya Puruṣottama — CC Antya 10.11
sañjayaḥ — Sañjaya — SB 9.12.13, SB 9.21.31-33
sañjayaḥ — syn jménem Sañjaya — SB 9.17.16
sañjayaḥ uvāca — Sañjaya pravil — Bg 1.2, Bg 2.1, Bg 18.74
sañjayaḥ uvāca — Sañjaya řekl — Bg 1.24, Bg 1.46, Bg 2.9, Bg 11.9, Bg 11.35, Bg 11.50, SB 1.13.37
sañjayaḥ viduraḥ kṛpaḥ — Sañjaya, Vidura a Kṛpa — SB 10.82.26
sañjayam — Sañjayovi — SB 1.13.32
sañjāyate — vyvíjí se — Bg 2.62
sañjāyate — vzniká — Bg 13.27, SB 11.19.24
sañjāyate — projevuje se — Bg 14.17
sañjāyate — přemĕní se na — CC Madhya 20.310
sañjayati — poutá — Bg 14.9, Bg 14.9