Synonyms Index

nānā-śaktibhiḥ — s různými silami — SB 8.7.24
nava-śaktibhiḥ — svými devíti energiemi (prakṛti, puruṣa, mahat, falešné ego a pĕt jemných podob vnímání) — SB 12.12.68
nija-śaktibhiḥ — Tvými energiemi — SB 3.16.24
śaktibhiḥ — energiemi — SB 2.9.17, SB 10.48.19, SB 10.70.37, SB 11.7.58
śaktibhiḥ — s energiemi — SB 2.10.6
śaktibhiḥ — Svými energiemi — SB 4.17.33
śaktibhiḥ — mocí — SB 6.10.13-14
śaktibhiḥ — svými energiemi — SB 7.10.65-66, SB 10.87.13
śaktibhiḥ — se zbraněmi zvanými śakti — SB 9.15.30
śaktibhiḥ — energiemi (okrajovou a vnĕjší) — CC Madhya 24.135
śaktibhiḥ — se svými transcendentálními energiemi — SB 10.32.10
śaktibhiḥ — energie — SB 10.70.5
śaktibhiḥ — pomocí svých energií — SB 10.86.44
śaktibhiḥ — silami — SB 10.86.47
ṣaṭ-śaktibhiḥ — šest vznešených vlastností — SB 6.8.11
sva-śaktibhiḥ — svou vlastní energií — SB 3.21.19
sva-śaktibhiḥ — se Svými duchovními energiemi — SB 6.4.27-28
sva-śaktibhiḥ — svými rozmanitými transcendentálními energiemi — SB 7.8.8
sva-śaktibhiḥ — svými osobními silami — SB 10.48.21
sva-śaktibhiḥ — prostřednictvím svých energií — SB 11.29.7