Synonyms Index

abhisarati — okamžitě přijde — SB 10.3.22
abhyavaharati — jídával — SB 5.9.9-10, SB 5.9.11
acala-pratiṣṭham — zůstává stálý — Bg 2.70
ācarati — dělá — Bg 3.21
ācarati — koná — Bg 16.22, SB 6.2.4
ācarati — chová se — CC Ādi 3.25, SB 11.2.44
ācarati — jedná — CC Madhya 17.178
ajāta-rati sādhaka-bhakta — nezralí oddaní zamĕstnaní oddanou službou — CC Madhya 24.291
ajighratī — necítící — SB 10.60.45
āmā prati — vůči Mnĕ — CC Madhya 6.116
ānandera prati — vůči radosti — CC Ādi 4.200-201
aṅga-pratimā — podobu Nejvyššího Pána (existuje mnoho podob, ale Kṛṣṇa je původní podobou) — SB 10.12.39
anucaratīm — která Ho následuje — SB 4.31.22
anusmarati — vždy vzpomíná — SB 4.30.9
apaharati — vezme — SB 5.26.8
apaharati — ukradne — SB 5.26.19
apaharati — zničí — CC Antya 1.139
aprati — neovladatelný — SB 8.7.19
aprati-bhayam — beze strachu z ostatních — SB 10.16.9
aprati-buddha-cetasām — těch, jejichž mysl není dostatečně vyvinutá — SB 1.15.36
aprati-pūruṣam — který nemá sobě rovného či soka — SB 4.4.2
aprati-rathaḥ — jedinečný bojovník na kočáru — SB 10.89.31
apratibuddhasya — toho, kdo spí — SB 3.27.25
apratibuddhasya — pro toho, kdo se neprobudil — SB 11.28.14
apratidruhi — který nezávidí — SB 4.2.21
apratidvandvaḥ — nemající vhodného soupeře — SB 10.50.44
apratidvandvam — nemající soupeře či protivníka — SB 7.3.1
apratidvandvatām — bez protivníka — SB 7.3.37-38
apratighātena — tím, proti čemu není obrany — SB 1.12.16
apratigrahaḥ — nepřijímající milodary (kṣatriyové mohou provádět pět dalších činností předepsaných brāhmaṇům) — SB 7.11.14
apratihatā — nepřerušená — SB 1.2.6
apratihatā — nerušené — SB 11.15.7
apratihata-kāmāḥ — jimž nic nebrání ve vyplnění chtivých tužeb — SB 5.24.8
apratihatam — nepřemožitelný — SB 4.15.9-10
apratihatam — nerušený — SB 4.16.14
apratihatam — neodchýlil se od pokynů duchovního mistra — SB 6.16.28
apratikalpā — nesrovnatelná — SB 10.84.62
apratīkāram — bez odporu — Bg 1.45
apratikriyam — bez možnosti zneškodnění — SB 1.8.15
apratilabdha — nezíská — SB 5.14.36
apratilabdha-kāmaḥ — aniž by dosáhl vytouženého cíle — SB 3.8.21
apratilabdha-kāmaḥ — když se mu jeho touhy neplní — SB 5.13.12
apratima — jedinečná — SB 12.2.20
apratima-prabhāva — ó nezměrná moci — Bg 11.43
apratinandi tā — nepřivítaná — SB 4.4.8
apratīpam — beze stopy nepřátelství — SB 4.2.17
apratiratha-ātmajaḥ — syn Apratirathy — SB 9.20.6
apratirathaḥ — bez vyrovnaného soupeře — SB 3.18.22-23
apratirathaḥ — Apratiratha — SB 9.20.6
apratiruddha — bez odporu — SB 4.16.27