Synonyms Index

kṛta-prasaṅgāḥ — mít společnost — SB 4.9.12
prasaṅgaḥ — společnost — SB 1.19.16, SB 10.90.20
prasaṅgaḥ — připoutaný — SB 3.16.21
prasaṅgaḥ — citová závislost — SB 3.23.54
prasaṅgaḥ — důvěrná společnost — SB 4.9.11
prasaṅgaḥ — důvěrně se stýkat — SB 4.16.18
prasaṅgaḥ — důvěrný vztah — SB 5.19.20
prasaṅgaḥ — chce se stýkat — SB 9.6.51
prasaṅgaḥ — cokoliv se týká — SB 10.47.14
prasaṅgaḥ — cenná společnost — SB 10.81.36
prasaṅgaḥ — tĕsné spojení — SB 11.7.52
strī-pum-prasaṅgaḥ — vzájemná přitažlivost mezi manžely či mužem a ženou — SB 9.11.17