New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

ājñā-phala — výsledek Jeho pokynu — CC Antya 4.235
āmra-phala — plody manga — CC Antya 16.14
amṛta-phala — ovoce nektaru — CC Madhya 25.276
aphalā — neopĕtované — SB 10.84.62
aphala-ākāṅkṣibhiḥ — těmi, kteří netouží po výsledku — Bg 17.11
aphala-ākāṅkṣibhiḥ — kteří netouží po plodech své práce — Bg 17.17
aphala-prepsunā — tím, kdo netouží po plodech činnosti — Bg 18.23
aphalāḥ — bez účinku — SB 7.5.41
aphalaḥ — neplodný — SB 10.79.27
aphalam — bez výsledků — SB 7.3.21
āsphālayat — tahal za — SB 10.67.15
bhakti-phala — výsledek oddané služby Kṛṣṇovi — CC Madhya 22.49
bhakti-phala — výsledek oddané služby — CC Madhya 23.3
bimba-phala — jako plod bimba — SB 10.53.55
caitanya-kṛpā-phala — výsledek milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Antya 13.135
dekhi' āmra-phala — když vidĕl manga — CC Antya 16.33
dharma-eka-phalam — jehož jediným kýženým plodem je zbožnost — SB 11.5.12
dvādaśa-phalā — dvanáct ligatur — CC Ādi 14.94
dvi-phalaḥ — v tomto těle podléháme hmotnému štěstí a neštěstí, jež jsou výsledkem karmy — SB 10.2.27
ei phala — tento výsledek — CC Madhya 3.165
ei phala — tyto výsledky — CC Antya 9.135
eka phala — jeden plod — CC Madhya 15.173
guñjā-phala-maya — nĕjaké guñjā-phaly — CC Madhya 14.204
jambū-phalānām — plodů jménem jambū — SB 5.16.19
janma-karma-phala-pradām — přinášející vznešený původ a jiné plody — Bg 2.42-43
jihvā-phalam — dokonalost jazyka — CC Madhya 20.61
kanda-mūla-phala-upahāraiḥ — obětováním hlíz, kořenů a plodů — SB 5.7.11
karaka-phala-pālī — granátových jablíček — CC Antya 1.160
karkaṭikā-phala — plodu karkaṭikā — SB 10.37.8
karma-phala — výsledku práce — Bg 2.47
karma-phala — s výsledky činností — Bg 5.14
karma-phala — plod práce — Bg 18.27
karma-phala — výsledky činností — SB 4.12.10
karma-phala-āsaṅgam — lpění na plodech jednání — Bg 4.20
karma-phala-tyāgaḥ — zříkání se výsledků činů — Bg 12.12
karma-phalam — výsledků všech činností — Bg 5.12
karma-phalam — výsledku práce — Bg 6.1
karma-phalam — reakce plodonosných činností — SB 5.26.3
karma-phalam — výsledky činností — SB 11.3.6
kriyā-phalam — výsledek takové oběti — SB 5.7.6
kriyā-phalam — výsledky pohybu těla, jako například pocit únavy — SB 5.12.4
kriyā-phalam — výsledek jakékoliv plodonosné činnosti — SB 6.16.11
kuṣmāṇḍa-phala — tykev — CC Antya 17.17
lakṣa lakṣa phala — milióny plodů — CC Madhya 15.71
mukhya-phala — hlavní výsledek — CC Antya 9.137
muktā-phalaiḥ — s perlami — SB 9.11.31-34
niṣphala — bez výsledku — CC Ādi 12.51
niṣphalaḥ — bezvýsledné — SB 4.8.32
niṣphalaḥ — bezvýsledný — SB 6.11.19
niṣphalaḥ — zbytečnĕ — SB 10.51.47