Synonyms Index

anupaśyanti — mohou vidět — Bg 15.10
anupaśyanti — vidí následováním autorit — SB 2.4.21
anupaśyanti — stále vidí — SB 10.41.31
apaśyan — aniž jsem viděl — SB 1.6.18
apaśyan — nenašel — SB 3.17.23
apaśyan — viděli — SB 4.24.20, SB 8.6.2
apaśyan — nalezli — SB 5.9.13
apaśyan — když vidí zneužití — SB 8.14.4
apaśyan — neschopný Ho spatřit — SB 8.19.12
apaśyan — když neviděl — SB 9.14.26
apaśyan — nevidící — SB 9.14.32
apaśyan — když nevidĕl — SB 10.56.15
apaśyan — nevidĕl — SB 12.6.18
apaśyantaḥ — když nevidĕli — SB 10.19.3, SB 10.28.3, SB 11.31.18
apaśyantaḥ — když nevidí — SB 10.29.20
apaśyantī — nevidící — SB 10.53.22, SB 10.62.11
apaśyantyaḥ — nevidící — SB 7.2.57
apaśyantyaḥ — jelikož nevidĕli — SB 10.45.50
na paśyanti — nepozorují — SB 4.29.42-44
na paśyanti — nevidí — SB 5.21.8-9, SB 10.4.27, SB 11.5.12, SB 12.3.4
na paśyantī — nevidící — SB 10.53.31
paripaśyan — když vidí všude — SB 11.29.18
paśyan — hledící — Bg 5.8-9, SB 10.13.59
paśyan — vnímá postavení — Bg 6.20-23
paśyan — když viděl — SB 1.3.20, SB 4.20.20
paśyan — až uvidí — SB 1.7.13-14
paśyan — zakusil — SB 2.1.4
paśyan — vidí rozhodně — SB 2.2.7
paśyan — vidím — SB 3.1.42
paśyan — když to viděl — SB 3.3.13
paśyan — viděl — SB 3.22.26-27, SB 6.5.34
paśyan — uvidí — SB 4.16.12
paśyan — uvidíš — SB 4.29.79
paśyan — vždy se snažící vidět či poznat — SB 7.13.5
paśyan — když zhlédli — CC Madhya 14.1
paśyan — když vidí — SB 10.81.37, SB 11.22.53, SB 11.22.53
paśyan — vidí jako — SB 11.2.48
paśyan — když přihlížel — SB 11.7.71
paśyan — pozorující — SB 11.28.1
paśyan api — i když viděl — SB 6.7.2-8
paśyantaḥ — pochopili — SB 4.14.1
paśyantaḥ — pozorují — SB 4.29.42-44
paśyantaḥ — viděli (tele a krávu pijící nektar) — SB 7.10.63
paśyantaḥ — vidící — SB 11.2.22
paśyantam — ten, kdo vidí — SB 4.29.42-44
paśyantam — ačkoliv On se neustále dívá — SB 8.1.11
paśyantam — který pozoruješ — SB 11.16.4
paśyanti — mohou vidět — Bg 15.10, Bg 15.11, SB 3.5.45