Synonyms Index

āinu muñi — přišel jsem — CC Antya 4.151
amūni — všech těch — SB 1.17.40
amūni — všechny smyslové předměty — SB 4.23.17
amūni — všechny takové úvahy — SB 8.1.12
amūni — všechny tyto — CC Madhya 2.58
amūni — tyto — SB 10.30.30
amūni — tĕchto — SB 10.38.26
amunī — všechny tyto — SB 2.10.35
bharata-muni — svĕtec Bharata Muni — CC Ādi 4.257
caitanyera dāsa muñi — jsem služebníkem Caitanyi Mahāprabhua — CC Ādi 6.86
deva-muni-gaṇa — polobozi a velcí svĕtci — CC Antya 4.130
deva-muni-indra-guhyam — tĕžké dosáhnout dokonce i pro velké polobohy, svĕtce a krále — CC Madhya 22.42
deva-muni-indra-guhyam — tĕžké dosáhnout i pro velké polobohy, svĕtce a krále — CC Madhya 24.219
kapilaḥ muniḥ — mudrc Kapila — Bg 10.26
mahā-muni — velký mudrc (Vyāsadeva) — SB 1.1.2
mahā-muni — velkým mudrcem (Vyāsadevou) — CC Ādi 1.91, CC Madhya 24.100, CC Madhya 25.149
mahā-muni hañā — stávající se velkými svatými osobami — CC Madhya 24.167
mahā-muniḥ — mudrc — SB 1.18.49
mahā-muniḥ — velký mudrc — SB 2.9.42, SB 2.10.51, SB 12.9.15
mahā-muniḥ — velký mudrc Kapila — SB 3.29.6
mahā-muniḥ — velký světec — SB 7.13.20
mahā-muniḥ — vznešený mudrc — SB 12.8.30
mahā-munīn — vznešené oddané — SB 7.14.2
mahā-munīnām — velkými mudrci — SB 3.15.37
mahā-munīnām — kdo jsou sannyāsīny — SB 5.5.28
muni — velcí mudrci — SB 4.1.22, SB 4.24.12
muni — mudrců — SB 4.16.1, SB 10.57.31, SB 11.2.23
muni — a velkých mudrců — SB 5.25.7
muni — mudrci — SB 6.5.3, CC Ādi 17.158
muni — mudrc — CC Ādi 3.47
muni — velký svĕtec — CC Ādi 14.86
muni — velký mudrc Mahāmuni Vyāsadeva — CC Madhya 20.354
muni — slovo muni — CC Madhya 24.14
muni — říká se jim muni — CC Madhya 24.15
muni — muni — CC Madhya 24.162, CC Madhya 24.293
muni — svaté osoby — CC Madhya 24.224
muni — odříkaví mudrci — SB 10.20.49
muni — mlčení — SB 10.53.50
muni — z mudrců — SB 10.78.37
muni — mudrce (Vyāsadevy) — SB 10.89.20
muñi — jsem — CC Ādi 1.40, CC Ādi 5.205
muñi — Já jsem — CC Ādi 6.93
muñi — já (jsem) — CC Ādi 17.49
munī — této inkarnaci Pána v podobĕ dvou mudrců — SB 12.8.39
muni- -śreṣṭha — ó nejlepší z mudrců — SB 3.14.2
muni-annaiḥ — pokrmy pro světce připravenými na ghí — SB 7.15.7
muni-annam — jídlo připravené na ghí, které lze nabídnout velkým světcům — SB 7.15.5
muni-annena — s jídlem (připraveným na ghí a obětovaným Nejvyššímu Pánu) — SB 7.15.11