Synonyms Index

abahiḥ-matiḥ — niterné vĕdomí (vĕčné duše) — SB 11.16.26
āḍhya-abhimatiḥ — pyšný na své bohatství — SB 5.26.36
anāvṛta-matiḥ — jehož inteligence není zmatená — SB 5.3.14
anumatiḥ — Anumati — SB 4.1.34, SB 5.20.10, SB 6.18.3-4
askhalitā matiḥ — nepřetržitá pozornost — SB 1.5.27
ati-śuddha-matiḥ — jehož zcela čisté vědomí (plná realizace toho, že tělo a mysl jsou oddělené od duše) — SB 5.15.7
atirajaḥ-vala-matiḥ — jehož mysl je přemožena chtíčem — SB 5.14.9
ātma-matiḥ — plně pohroužený v myšlenkách na Nejvyššího Pána — SB 7.7.35
avasita-matiḥ — jehož mysl je odhodlaná — SB 5.14.36
āveśita-matiḥ — jehož mysl byla plně pohroužena — SB 5.20.25
bāliśa- matiḥ — bez dostatečného poznání — SB 8.19.18
bhraṣṭa-matiḥ — nesmysl — SB 3.13.45
dṛḍha-matiḥ — pevně upřená inteligence — SB 6.14.6
duḥsthitā matiḥ — těkavá mysl — SB 1.5.14
durmatiḥ — pošetilý — Bg 18.16, SB 10.78.24
durmatiḥ — svedený člověk — SB 3.30.3
durmatiḥ — neznalá osoba — SB 4.7.44
durmatiḥ — ten, kdo je méně inteligentní — SB 6.7.36
durmatiḥ — zlomyslný — SB 7.1.18, SB 10.42.27
durmatiḥ — bez jasné inteligence — SB 10.4.43
durmatiḥ — (Dantavakru) se zlotřilým srdcem — SB 10.78.2
durmatiḥ — zlotřilý — SB 10.88.14
durmatiḥ — neinteligentní — SB 10.89.41
durmatiḥ — neinteligentní (Viśvasphūrji) — SB 12.1.35
ekānta-matiḥ — soustředěný v monismu neboli jednotě mysli — SB 1.4.4
guṇa-ākṣipta-matiḥ — jehož mysl byla rozrušena vlastnostmi — CC Madhya 24.117
jaḍa-matiḥ — nanejvýš omezená inteligence — SB 5.9.8
jaḍī-kṛta-matiḥ — jejichž inteligence byla otupena — SB 6.3.25
kṛta-matiḥ — toužící — SB 3.31.22
kṛta-matiḥ — rozhodující se — SB 10.56.20
kṛtamatiḥ — rozhodnutý — SB 1.8.8
ku-matiḥ — pošetilá — SB 3.31.30
ku-matiḥ — jehož mysl je plná nevhodných myšlenek — SB 4.28.17
ku-matiḥ — pošetilý — SB 10.54.23, SB 10.62.9, SB 10.88.35
ku-matiḥ — pošetilec — SB 11.11.8
kumatiḥ — hlupák — SB 4.15.24
kumatiḥ — mylně je pokládám za své vlastnictví — SB 10.8.42
mahā-matiḥ — vysoce inteligentní a rozvážný — SB 4.12.8
mahā-matiḥ — Prahlāda Mahārāja, který byl velmi inteligentní — SB 7.5.15
mahā-matiḥ — nejinteligentnější osoba — SB 8.6.30
mahā-matiḥ — velkodušný — SB 10.38.1, SB 10.71.1
mahā-matiḥ — velkodušný (Vasudeva) — SB 10.45.28
mahā-matiḥ — štĕdrý — SB 10.53.34
mahā-matiḥ — velmi inteligentní — SB 10.74.11, SB 12.1.18
mahā-matiḥ — mudrc mocné inteligence — SB 12.6.51
mat-matiḥ — realizace vztahu se Mnou — CC Madhya 11.30
matiḥ — názor — Bg 6.36, SB 7.1.27, SB 11.7.15
matiḥ — odhodlání — Bg 12.18-19
matiḥ — mínění — Bg 18.70, SB 8.16.21, SB 8.17.16
matiḥ — osvícenost — SB 1.3.34