New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

ālayaḥ — sídlo — SB 6.1.56-57
añjalayaḥ — ruce — SB 3.13.33
balayaḥ — dary — SB 1.11.4-5
bālāyāḥ — této nebohé dívky — CC Antya 1.145
gaṇḍa-sthalāyāḥ — jejíž tváře — CC Antya 1.171
himālayaḥ — Himaláje — Bg 10.25
himālayaḥ — Himálaje — SB 11.16.21
ilāyāḥ — z lůna Ily — SB 6.6.28
ilāyāḥ — Ilā — SB 9.1.21
kalāyāḥ — úplných částí — CC Ādi 5.141, CC Madhya 20.306
kalāyāḥ — jedné části — SB 10.68.37
layaḥ — potopa — SB 8.24.7
layaḥ — a zničení — SB 10.87.24
layaḥ — zničení — SB 12.4.22, SB 12.4.38, SB 12.7.17
malayaḥ — Malaya — SB 5.4.10, SB 5.19.16
niṣadhaḥ hema-kūṭaḥ himālayaḥ — tři hory, zvané Niṣadha, Hemakūṭa a Himālaya — SB 5.16.9
pralayaḥ — zničení — Bg 7.6, Bg 9.18, SB 12.4.3, SB 12.4.4, SB 12.4.6
pralayaḥ — smrt — SB 3.32.8
pralayaḥ — proces zničení — SB 12.12.44
prāñjalayaḥ — se sepjatýma rukama — Bg 11.21, SB 3.16.15, SB 3.23.27, SB 4.6.39, SB 4.30.21, SB 6.18.63, SB 10.73.7
prāñjalayaḥ — úžasné — SB 3.5.38
prāñjalayaḥ — sepjali ruce, aby tě potěšili — SB 10.4.34
prāñjalayaḥ — s dlanĕmi sepjatými v prosebné modlitbĕ — SB 10.68.43
prāñjalayaḥ — s rukama prosebnĕ sepjatýma — SB 10.74.29
rajaḥ-layāḥ — ti, kdo umírají pod vlivem kvality vášnĕ — SB 11.25.22
sa-valayāḥ — s náramky na rukách — SB 10.5.11
tamaḥ-layāḥ — ti, kdo umírají pod vlivem kvality nevĕdomosti — SB 11.25.22
tuṅga-śṛṅga-ālayaḥ — vysoké štíty hor — SB 10.12.21
udbhava-sthiti-layāḥ — tvoření, udržování a ničení — SB 11.4.5
valayāḥ — a jejich náramky — SB 10.42.14
vāsudeva-eka-nilayaḥ — ten, pro koho je Nejvyšší Pán, Vāsudeva, jediným útočištĕm — SB 11.2.50
vikuṇṭha-nilayaḥ — Jehož sídlo je prosté úzkosti — SB 3.16.1