New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

akurvan — nečinící — SB 3.27.9
aṅgī-kurvan — když přijal — CC Madhya 15.1
anukurvan — napodobující — SB 10.83.7
apakurvantaḥ — snažili se ublížit — SB 12.8.29
aupakurvāṇaka — brahmacarya-āśramu — SB 5.9.6
kurvan — konající — Bg 4.21, Bg 12.10, Bg 18.47, SB 11.10.29, SB 11.29.28
kurvan — cokoliv koná — Bg 5.13
kurvan — změnil — SB 1.4.8
kurvan — jednající — SB 2.4.9
kurvan — jednání — SB 3.30.9
kurvan — vykonával — SB 4.12.13, SB 4.21.7
kurvan — činil — SB 4.30.5
kurvan — vykonávající — SB 7.14.2
kurvan — a aby dodržel — SB 9.1.38-39
kurvan — nepřetržitě jednat — Iso: Mantra druhá
kurvan — dĕlá — CC Antya 1.164
kurvan — provádĕjící — CC Madhya 11.1
kurvan — když činil — CC Antya 19.76
kurvan — zamýšlející vykonat — SB 10.77.37
kurvan — poté, co učinil — SB 10.82.6
kurvan — vytvářející — SB 10.86.37
kurvan — koná — SB 11.3.6
kurvan — když to bude dĕlat — SB 11.7.52
kurvan api — přestože jedná — Bg 5.7
kurvāṇaḥ — provádějící — Bg 18.56
kurvāṇaḥ — když jedná — SB 4.26.8
kurvāṇaḥ — provádĕním — SB 11.3.46
kurvāṇāḥ — při vykonávání — SB 1.5.36
kurvāṇān — takto činili — SB 4.22.2
kurvāṇau — činící — SB 10.38.33
kurvantaḥ — projevujete — SB 6.1.34-36
kurvantaḥ — to činící — SB 9.1.29
kurvantaḥ — činící to — SB 10.11.58
kurvantaḥ — neustále se vĕnující — CC Madhya 24.120
kurvantaḥ — činící — SB 11.31.4
kurvantam — učinil — SB 4.2.5
kurvantam — vedoucí — SB 10.69.31
kurvanti — konají — Bg 3.25, Bg 5.11, SB 8.20.7, SB 10.23.26, SB 10.80.30
kurvanti — prokazují — SB 1.2.22
kurvanti — inspiruje — SB 1.3.39
kurvanti — dělají — SB 1.7.10, SB 4.6.48
kurvanti — se drží — SB 1.14.13
kurvanti — jednají — SB 3.9.7
kurvanti — vykonávají — SB 3.25.22, SB 3.29.4, SB 3.32.16
kurvanti — vytváří — SB 6.4.31
kurvanti — působí či přinášejí — SB 7.7.39
kurvanti — dají — SB 10.2.11-12
kurvanti — tyto věci se provádějí — SB 10.6.3