Synonyms Index

ākula — zarmoucené — SB 5.8.26
ākula — zcela pokryté — SB 8.17.6
ākula — překypující — SB 10.33.17
ākula — plné — SB 10.38.26, SB 10.85.38
ākula — zalité — SB 10.71.27
ākula — plnící se — SB 10.84.1
ākulā — rozbouřená — SB 10.3.50
ākulā — přemožena — SB 10.55.15
ākula-hṛdayaḥ — jehož srdce je uchvácené — SB 5.14.28
ākula-īkṣaṇā — její oči byly naplněné — SB 8.17.6
ākula-indriyaḥ — plný úzkosti — SB 6.1.28-29
ākulaḥ — zaplavený — SB 4.31.28
ākulaḥ — obávající se — SB 10.56.42
ākulāḥ — naplněné — SB 8.15.13
ākulāḥ — a tak byli velice zmateni ohledně toho, jak se to stalo — SB 10.7.8
ākulāḥ — naplnĕné — SB 10.50.28
ākulaiḥ — hemžícími se — SB 10.81.23
ākulām — přemožena — CC Ādi 4.260
ākulam — plný — SB 10.15.3
ākulam — rozrušené — SB 10.50.6
ākulam — naplnĕn — SB 12.8.20
ākulān — rozrušené — SB 10.45.16
ākulāt — velice znepokojené — SB 8.7.18
alaka-kula-āvṛta — -pokrytý malbami ze santálové pasty — SB 1.9.33
ali-kulaiḥ — čmeláky — CC Antya 15.33, CC Antya 15.51
ali-kulaiḥ — mnoha včelami — SB 10.30.12
alikulaiḥ — čmeláky — SB 8.2.23-24
anukūlā — vĕrná — SB 11.7.69
anukūla-īśvara-vipra-guptāḥ — pod ochranou brāhmaṇů, jejichž přízní je zaručena přítomnost nejvyššího vládce — SB 8.17.16
anukūla-vāte — v příznivém vánku — CC Ādi 4.253
anukūlaḥ — skýtá příznivé podmínky — SB 5.22.12
anukūlaḥ — velmi příznivý — SB 5.22.15
anukūlaḥ — příznivĕ naklonĕn — SB 10.53.25
anukūlam — příznivé pro naši mysl — SB 2.3.25
anukūlam — sídlo — SB 6.4.32
anukūlam — příznivĕ — SB 10.35.21
anukūlatā — příznivý vztah k manželovi — SB 7.11.25
asmat-kula — naší rodiny — SB 4.11.8
asmat-kula — v mé vlastní rodinĕ — SB 12.8.5
aśru-pūrṇa-ākula — plné slz — Bg 2.1
bakula — bakula — SB 3.15.19
bakula — květy bakula — SB 3.21.42-43
bakula — ó strome bakula — CC Antya 15.32
bakula — ó mimózový strome — SB 10.30.9
bakula-tale — pod bakulovým stromem plným kvĕtů — CC Madhya 16.102
bāṣpa-kala-ākula- īkṣaṇaḥ — jehož oči byly plné slz — SB 8.23.1
bhagavat-pratikūla-śīlau — v náladě, která Pána netěší — SB 3.15.30
bhava-sindhu-kūla — na druhý břeh oceánu hmotné existence — CC Madhya 16.237
bhaya-ākulāḥ — s velkým strachem — SB 4.6.1-2
bhū-sura-kulāt — ze skupiny polobohů na této Zemi (brāhmaṇů) — SB 4.26.24