Synonyms Index

bhagavat-kṣetram — místo, kde je uctíván Nejvyšší Pán — SB 5.8.30
kaṇṭaka-śarkarā-kṣetram — pole plné trní a ostrých kamínků — SB 5.14.18
karma-kṣetram — pole činností — SB 5.4.8, SB 5.14.4, SB 5.17.11
kṛṣṇa-kṣetra-yātrā — navštĕvování míst, jakými jsou Vrindávan, Dváraka a Mathura — CC Madhya 24.335
kṣetra — pole působnosti (tělo) — Bg 13.3
kṣetra — těla — Bg 13.27, Bg 13.35
kṣetra — půda — SB 3.30.3
kṣetra — polem — SB 5.5.8
kṣetra — pole — SB 7.2.14
kṣetra — svatá místa, jako je chrám nebo Vṛndāvan a Dvārakā — SB 9.4.18-20
kṣetra — poutní místo — CC Madhya 22.139
kṣetra — pole (hmotného tĕla) — SB 10.38.18
kṣetra — půdĕ — SB 11.10.7
kṣetra — a tĕla s jeho přívlastky — SB 11.15.15
kṣetra — půdu — SB 11.27.51
kṣetra- -vāsa — pobyt v Džagannáth Purí — CC Madhya 1.246
kṣetra chāḍi' — opouštĕjící Džagannáth-kšétru — CC Madhya 11.43
kṣetra chāḍi' — opouštĕjící Džagannáth Purí — CC Antya 9.84
kṣetra-jña — a znalce těla — Bg 13.27
kṣetra-jña — živé bytosti — SB 5.11.7, CC Madhya 6.154
kṣetra-jña — kṣetra-jña — CC Madhya 6.156, CC Madhya 20.115
kṣetra-jña — vĕdomé živé bytosti — SB 11.15.15
kṣetra-jña-ākhyā — energie známá jako kṣetra-jña — CC Ādi 7.119
kṣetra-jña-ākhyā — energie známá jako kṣetrajña — CC Madhya 20.112, CC Madhya 24.308
kṣetra-jña jīva — živá bytost, která zná své tĕlo — CC Madhya 24.307
kṣetra-jña-śaktiḥ — živé bytosti, známé jako energie kṣetra-jña — CC Madhya 6.155
kṣetra-jña-śaktiḥ — živé bytosti známé jako energie kṣetra-jña — CC Madhya 20.114
kṣetra-jñaḥ — znalec pole — Bg 13.1-2, SB 3.26.70
kṣetra-jñaḥ — individuální duše — SB 5.11.12
kṣetra-jñaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství* — SB 5.11.13-14
kṣetra-jñaḥ — známý jako kṣetrajña — SB 5.11.13-14
kṣetra-jñaḥ — která je tím, kdo zná hmotné tělo, a tudíž se od něho liší — SB 7.7.19-20
kṣetra-jñaḥ — Nadduše — SB 8.17.11
kṣetra-jñaḥ — slovo kṣetrajña — CC Madhya 24.309
kṣetra-jñam — znalce pole — Bg 13.1-2, Bg 13.3
kṣetra-jñam — Nejvyššího Pána v srdcích všech živých bytostí — SB 7.14.18
kṣetra-jñam — Nadduši — SB 11.11.45
kṣetra-jñataḥ — z původní Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.11.11
kṣetra-jñāya — tomu, jenž ví vše o vnějším těle — SB 8.3.13
kṣetra-jñayoḥ — a znalce pole — Bg 13.3
kṣetra-jñayoḥ — vlastníka těla — Bg 13.35
kṣetra-jñe — ve věci živé bytosti — SB 1.13.55
kṣetra-jñe — do živé bytosti — SB 2.2.16
kṣetra-jñe — do individuální duše — SB 7.12.29-30
kṣetra-mukhyāni — hlavní svatá místa — SB 1.13.9
kṣetra-prasūtāḥ — stali se dětmi Rathītary a patřili k jeho rodině (jelikož se narodili z lůna jeho manželky) — SB 9.6.3
kṣetra-sannyāsa — stav odříkání na posvátném poutním místĕ — CC Madhya 16.130
kṣetra-sannyāsa — slib zůstat na svatém poutním místĕ — CC Madhya 16.131
kṣetra-upetāḥ — protože pocházeli z kṣetry (pole) — SB 9.6.3
kṣetra-vāsī — obyvatelé Džagannáth Purí — CC Madhya 1.254