Synonyms Index

abhisamīkṣamāṇayoḥ — kteří hleděli na — SB 5.1.21
abhivīkṣamāṇaḥ — viděl — SB 5.8.27
akṣamaḥ — nemohl — SB 1.13.13
akṣamaḥ — nebyl jsem schopen — SB 3.4.5
akṣamam — neomluvitelné — SB 1.14.43
akṣamam — neschopná — SB 11.25.18
alakṣamāṇau — neznající — SB 3.16.12
anavekṣamāṇaḥ — nečekal na — SB 1.15.43
anuśikṣamāṇaḥ — učil vlastním příkladem — SB 5.4.8
anvīkṣamāṇaḥ — předvídal — SB 5.1.6
anvīkṣamāṇaḥ — vždy viděl — SB 5.6.6
anvīkṣamāṇasya — toho, kdo pečlivĕ zkoumá — SB 11.24.28
ārurukṣamāṇaḥ — chce vystoupit na — SB 5.14.18
atikṣāmam — velmi vyzáblý — SB 3.21.45-47
avekṣamāṇaḥ — striktně dodržoval — SB 5.2.1
bhikṣamāṇāya — žebrajícímu — SB 6.10.4
īkṣamāṇaḥ — když uviděl — SB 7.3.25
īkṣamāṇaḥ — hleděl na něho plný hněvu — SB 7.8.3-4
īkṣamāṇaḥ — když to viděl — SB 9.4.50
īkṣamāṇaḥ — pozorující — SB 10.16.24
īkṣamāṇaḥ — když vidĕl — SB 10.81.34
īkṣamāṇānām — diváků — SB 3.20.35
kṣamā — schopnost odpouštět — Bg 10.4-5, Bg 16.1-3, SB 3.31.33, SB 7.11.22
kṣamā — snášenlivost — Bg 10.34, SB 12.2.1
kṣamā — odpuštění — SB 4.7.16
kṣamā — schopnost odpouštĕt — CC Madhya 22.90, SB 11.19.35
kṣāma — vyhublá — SB 4.17.9
kṣāma — slabý, bez potřebné síly — SB 10.10.16
kṣama — prosím promiň — CC Ādi 2.33, CC Ādi 5.160
kṣama — promiň — CC Ādi 7.148
kṣama — prosím omluv — CC Madhya 9.58
kṣama — prosím odpusť — CC Madhya 15.280, CC Antya 7.130
kṣāmā — vyzáblá — SB 10.80.7
kṣamā kara — prosím odpusť — CC Madhya 15.256
kṣamā kare — promine — CC Antya 3.213
kṣamā kari' — promíjející — CC Ādi 17.127
kṣamā kari' — odpouštĕjící — CC Ādi 17.184
kṣamā karite — prominout — CC Madhya 12.129
kṣamā-śīlaḥ — odpouštĕjící — CC Madhya 23.73
kṣama' — prosím omluv — CC Madhya 10.123
kṣamadhvam — prosím promiňte — SB 10.4.23
kṣamaḥ — je schopen — SB 9.18.43
kṣāmāḥ — vyzáblé — SB 10.20.21
kṣāmāḥ — vyhublí — SB 10.73.6
kṣamāiha — inspiruj ji, ať omluví — CC Madhya 15.47
kṣamāila — prominul — CC Ādi 7.37, CC Madhya 1.153
kṣamāilā — požádal o prominutí — CC Antya 1.31
kṣamāite — prominout — CC Ādi 2.31
kṣāmām — velice slabá — SB 1.17.3
kṣāmām — slabá — SB 3.23.4-5