New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

abhyudaye ca karmaṇi — a při obětním obřadu, kdy jsou obětiny nabízeny předkům a polobohům — SB 6.19.26-28
akarmaṇi — v neplnění předepsaných povinností — Bg 2.47
akarmaṇi — v nečinu — Bg 4.18
autthānike karmaṇi — při obřadu utthāna — SB 10.7.8
karmaṇi — v předepsaných povinnostech — Bg 2.47
karmaṇi — do jednání — Bg 3.1
karmaṇi — předepsanými povinnostmi — Bg 3.22
karmaṇi — konáním předepsaných povinností — Bg 3.23
karmaṇi — při plnění předepsaných povinností — Bg 3.25
karmaṇi — v činu — Bg 4.18
karmaṇi — činností — Bg 4.20
karmaṇi — v jednání s touhou po jeho plodech — Bg 14.9
karmaṇi — činnostech — Bg 17.26-27
karmaṇi — práci — Bg 18.45
karmaṇi — činnosti — SB 1.16.7, SB 8.14.1
karmaṇi — vykonávání — SB 1.18.12
karmaṇi — ve věci — SB 2.10.45
karmaṇi — v činnosti — SB 3.9.17
karmaṇi — činnost — SB 4.1.62
karmaṇi — k plodonosným činnostem — SB 4.7.27
karmaṇi — v činnostech — SB 4.29.78
karmaṇi — povinnostech — SB 5.7.4
karmaṇi — činnostmi — SB 5.21.16
karmaṇi — plodonosné činnosti — SB 6.3.25
karmaṇi — jakými činnostmi — SB 7.10.52
karmaṇi — plodonosných činností — SB 7.14.26
karmaṇi — stloukáním — SB 8.10.1
karmaṇi — obřadu — SB 8.23.31
karmaṇi — při provádění svých plodonosných činností — SB 9.4.3
karmaṇi — při oběti — SB 9.20.28
karmaṇi — při plodonosné činnosti — CC Madhya 24.215
karmaṇi — pro mou práci — SB 10.42.3
karmaṇi — ohlednĕ povinností — SB 10.70.26
karmaṇi — prací — SB 10.73.24
karmaṇi — zákonitostí karmy — SB 11.5.6
karmaṇi — vynaložené na budování — SB 11.11.41
karmaṇi — řetĕzec plodonosných činností — SB 11.20.30
karmaṇi — plodonosným jednáním — SB 11.29.33
karmāṇi — své povinnosti — Bg 2.48
karmāṇi — práci — Bg 3.26, Bg 12.10
karmāṇi — činností — Bg 3.30, Bg 5.13, SB 11.4.1, SB 11.4.23
karmāṇi — nejrůznější práce — Bg 4.14
karmāṇi — činy — Bg 4.41, SB 4.21.7
karmāṇi — všechny činy — Bg 5.10
karmāṇi — povinnosti — SB 1.1.11, SB 1.5.36, SB 10.51.52
karmāṇi — transcendentální činy — SB 1.1.17
karmāṇi — konání — SB 1.1.20
karmāṇi — řetěz plodonosných činností — SB 1.2.21
karmāṇi — transcendentální činnosti — SB 3.4.33, SB 3.5.5, SB 3.5.7, SB 3.5.16, SB 7.7.34, SB 11.27.44