New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

abhiśaṅkāḥ — pochyb — SB 3.15.29
ābhiṣecanikāḥ — potřeby pro instalaci Božstva — SB 8.8.11
abhiṣekaḥ — korunovace — SB 4.15.11
abhivyañjakaḥ — katalyzátor — SB 11.24.19
abhyadhikaḥ — větší — Bg 11.43
abhyadhikaḥ — lepší — SB 3.29.31
abhyadhikaḥ — nadřazený — SB 10.58.41
abhyasūyakāḥ — plni zášti — Bg 16.18
ācārya kahe — Śrī Advaita Ācārya řekl — CC Ādi 12.47, CC Madhya 3.101
ācārya kahe — Bhagavān Ācārya odpovĕdĕl — CC Antya 2.97, CC Antya 2.110
ācārya kahe — Ācārya odpovĕdĕl — CC Madhya 3.33
ācārya kahe — Advaita Ācārya odpovĕdĕl — CC Madhya 3.35, CC Madhya 3.67, CC Madhya 3.71
ācārya kahe — Advaita Ācārya řekl — CC Madhya 3.69, CC Madhya 3.91, CC Antya 7.105
ācārya kahe — Advaita Ācārya Nityānandovi Prabhuovi odpovĕdĕl — CC Madhya 3.81
ācārya kahe — Advaita Ācārya říká — CC Madhya 3.198
ācārya kahe — Gopīnātha Ācārya odpovĕdĕl — CC Madhya 6.80, CC Madhya 6.81, CC Madhya 6.89
ācārya kahe — ācārya odpovĕdĕl — CC Madhya 9.256
ācārya kahe — tattvavādský ācārya řekl — CC Madhya 9.274
ācārya kahe — Śrī Gopīnātha Ācārya pravil — CC Madhya 11.83
ācārya kahe — Gopīnātha Ācārya informoval — CC Madhya 15.272
ācārya kahena — Advaita Ācārya řekl — CC Antya 3.221
ācārya kahila — Bhagavān Ācārya řekl — CC Antya 2.111
acyuta-ātmakaḥ — ve vědomí Kṛṣṇy — SB 4.22.55
adhārmikaḥ — bezbožný — SB 4.13.39
adhārmikāḥ — bezbožní — SB 12.1.8
ādhibhautikaḥ — viditelné tělo neboli vtělená živá bytost — SB 2.10.8
adhidaivikaḥ — vládnoucí božstvo — SB 2.10.8
adhikaḥ — větší — Bg 6.46, Bg 6.46, Bg 6.46
adhikāḥ — převládající — SB 3.10.26
adhikāḥ — nejvĕtší — SB 10.78.27
adhyātmikaḥ — vlastní smyslové orgány — SB 2.10.8
ādhyātmikaḥ — který se týká duše — SB 3.25.13
advaita kahe — Advaita Ācārya Prabhu řekl — CC Madhya 11.136
advaita kahe — Advaita Ācārya řekl — CC Madhya 12.189
advaita kahe — Advaita Ācārya říká — CC Madhya 15.22
āge kaha — mluv prosím dále — CC Madhya 19.97
āge kaha āra — pokračuj a řekni více — CC Madhya 8.191
ahnikaḥ — své ranní náboženské povinnosti — SB 10.46.49
āhukaḥ — jiné jméno Ugraseny — SB 1.14.28-29
āhukaḥ — Āhuka — SB 9.24.21-23
āhukaḥ — Ugrasena — SB 10.90.42
āhukaḥ — Āhuka (Ugrasena) — SB 11.1.21
aikṣvākāḥ — potomci Ikṣvākua — SB 10.51.31
aiśvarya kahite — při popisování majestátu — CC Madhya 21.99
ajakaḥ — jménem Ajaka — SB 9.15.4
akarmakaḥ — aniž by byl ovlivněn — SB 2.10.36
akarmakaḥ — nevhodný pro správné jednání — SB 11.21.9
akṣaṇikāḥ — nemající ani chvíli času na zamyšlení — SB 11.5.16
akṣauhiṇikaḥ — vojenské jednotky (viz Bhāg 11634) — SB 3.3.14
alaukikāḥ — jednají úžasným způsobem — SB 11.3.32