Synonyms Index

a-tat-jñaḥ — nevědomý — SB 7.15.10
abhijñaḥ — dokonale vědomý — SB 1.1.1
abhijñaḥ — inteligentní — SB 4.21.10
abhijñaḥ — dokonale vĕdomý — CC Madhya 8.266, CC Madhya 20.359, CC Madhya 25.148
abhijñaḥ — jenž dokonale zná — SB 10.81.2
abhijñaḥ — pragmaticky chápající — SB 11.18.6
abhijñaḥ — ten, kdo má náležité poznání — SB 11.22.49
abhijñāḥ — ti, kdo jsou učení — SB 10.8.14
abhijñāḥ — učenci — SB 10.26.17
adharma-jñāḥ — protože neznali náboženské zásady — SB 9.18.41
adharma-jñāḥ — ti, kdo o náboženství nic nevĕdí — SB 12.3.38
adhiyajñaḥ — Pán oběti — Bg 8.2
adhiyajñaḥ — Nadduše — Bg 8.4
adhiyajñaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství — SB 2.7.17
adhiyajñaḥ — poživatel všech obětí — SB 3.29.38
ajñaḥ — hlupák, který nezná daná písma — Bg 4.40
ajñaḥ — nevědomí — SB 1.3.37
ajñaḥ — méně inteligentní osoby — SB 4.2.21
ajñaḥ — nedokonale obeznámený — SB 4.7.52
ajñaḥ — pošetilý král — SB 4.25.62
ajñaḥ — hloupý — SB 5.5.7
ajñaḥ — pošetilý — SB 6.1.27, SB 10.66.1
ajñaḥ — nevědomá živá bytost — SB 6.1.49
ajñaḥ — bez dokonalého poznání — SB 6.1.52
ajñaḥ — ten, kdo si není vědom skutečnosti — SB 6.17.19
ajñaḥ — tento hlupák — SB 7.8.46
ajñaḥ — hloupé zvíře — SB 7.13.29
ajñaḥ — a zároveň pošetilý — SB 8.20.15
ajñaḥ — hlupák — SB 10.4.22, CC Ādi 3.1
ajñaḥ — nevĕdomý (nebo přestírající nevĕdomost) — SB 10.44.10
ajñaḥ — nevĕdomý — SB 11.3.45
ajñaḥ — ten, kdo nevidí vĕci takové, jaké jsou — SB 11.13.30
ajñāḥ — osoby, které si nejsou vědomy mé udatnosti — SB 6.11.17
ajñāḥ — pošetilci — SB 10.27.7
ajñāḥ — pošetilého — SB 10.47.19
ajñaḥ api — dokonce i hlupák — CC Ādi 6.1
ajñaḥ api — dokonce i ten, kdo nemá vůbec žádné poznání — CC Madhya 1.1
akṛta-jñāḥ — ti, kdo jsou nevdĕční — SB 10.32.19
amala- prajñaḥ — Prahlāda Mahārāja, který měl čistou inteligenci — SB 8.23.11-12
amantra-yajñaḥ — konání obětí pouhým skládáním poklon (bez pronášení manter) — SB 7.11.24
anakṣa-jñaḥ — nezkušený v hazardní hře v kostky — SB 10.61.28
āśaya-abhijñaḥ — chápající srdce — SB 3.23.22
aśeṣa-saṁjñaḥ — tatáž osoba s různými jmény — SB 10.3.25
āśiṣaḥ ajñaḥ — dobře obeznámen s výsledky takových požehnání — SB 7.9.24
astra-jñaḥ — odborník ve vojenské vědě — SB 1.7.28
atat-mahi-jñaḥ — aniž by si byl vĕdom Jeho vznešenosti — SB 11.4.7
bahu-jñāḥ — lidé s mnohými zkušenostmi — SB 7.15.21
bhavānyāḥ śāpa-nimitta-jñaḥ — kdo zná příčinu prokletí od Bhavānī, manželky Pána Śivy — SB 5.17.15
brahma-yajñaḥ — studium Véd — SB 11.16.23
candravijñaḥ — Candravijña — SB 12.1.26