Synonyms Index

abhijāyate — projevuje se — Bg 2.62
abhijāyate — narodí se — Bg 6.41, Bg 13.24
abhijāyate — rodí se — SB 4.29.26-27, SB 6.15.7
abhyajāyata — zjevil se — SB 1.3.12
abhyapūjayan — prokázali poctu — SB 10.68.10
adhisabhājayām āsa — získal její přízeň — SB 5.2.17
ādi-bījāya — jenž je původem či základní příčinou všeho — SB 8.3.2
ādi-rājāya — původnímu králi — SB 4.19.41
agra-jāya — svému staršímu bratrovi (Pánu Balarāmovi) — SB 10.34.32
agra-pūjāyām — kdo má být uctíván jako první — SB 7.14.35
agrajāya — svému staršímu bratrovi — SB 9.22.14-15
ajāya — Brahmovi — SB 3.4.13
ajāya — který existuje věčně, nikdy se nenarodil — SB 7.11.5
ajāya — nezrozenému — SB 10.59.28
ajayā — nevědomostí — SB 3.7.5
ajayā — působením vnější energie — SB 3.7.40
ajayā — hmotnou přírodou — SB 5.12.10
ajayā — māyou, vnější energií Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.13.1
ajayā — vlivem iluzorní energie — SB 5.13.19
ajayā — kvůli nevědomosti — SB 7.9.12
ajayā — kvůli temné nevědomosti — SB 7.9.21
ajayā — Tvou vnější energií, kvalitou nevědomosti — SB 7.9.22
ajayā — svou vnější energií — SB 8.1.13
ajayā — působením vnější energie Nejvyššího Pána — SB 8.5.28
ajayā — s kozou — SB 9.19.11
ajayā — prostřednictvím vnĕjší energie — CC Madhya 15.180
ajayā — Jeho vĕčnou klamnou energií — SB 10.57.15
ajayā — se svou hmotnou energií — SB 10.87.14
ajayā — spolu s hmotnou přírodou — SB 10.87.28
ajayā — s hmotnou energií — SB 10.87.29
ajayā — vlivem hmotné energie — SB 10.87.38
ajayā — prostřednictvím māyi — SB 11.9.28
ajayā — z hlediska hmotné energie — SB 12.11.31
ajayaḥ — porážka — SB 8.11.7
ajayaḥ — Ajaya — SB 12.1.5
ajāyāḥ — hmotné přírody — SB 10.40.3
ajāyām — pro početí — SB 3.5.50
ajayām — nepřekonatelnou — SB 8.22.28
ajayat — překonal — SB 4.28.37
ajayat — porazil — SB 6.8.1-2
ajayat — vyhrál — SB 10.61.29, SB 10.61.30
ajāyata — narodilo se — SB 3.12.7
ajāyata — vyvinul se — SB 3.26.27
ajāyata — nastal — SB 4.4.28
ajāyata — vypadal — SB 5.7.7
amaram-jayaiḥ — s bojovníky, kteří na bojišti dokázali zvítězit nad polobohy — SB 10.1.5-7
ananta-vijayam — lastura jménem Anantavijaya — Bg 1.16-18
aṅga-jāya — syna — SB 10.14.1
aṅga-vainya-jāyanta-nāhuṣa-gaya-ādayaḥ — Aṅga (otec Veny), Vainya (Pṛthu, syn Veny), Jāyanta (Bharata), Nāhuṣa (Yayāti), Gaya a ostatní — SB 10.60.41