Synonyms Index

bhavitāraḥ — v budoucnosti se narodí — SB 4.1.31
bhavitāraḥ — bude — SB 12.1.33
duhitaraḥ — dcery — SB 3.24.14, SB 11.23.8
dvi-śapha-itarāḥ — zvířata, jako jsou koně, kteří nemají rozdělená kopyta — SB 6.6.29-31
gandharva-apsarasaḥ, yakṣāḥ, rakṣaḥ-bhūta-gaṇa-uragāḥ, paśavaḥ, pitaraḥ, siddhāḥ, vidyādhrāḥ, cāraṇāḥ — obyvatelé různých planet — SB 2.6.13-16
itaraḥ — obyčejný — Bg 3.21
itaraḥ — většina lidí — SB 1.5.15
itaraḥ — odlišný od — SB 1.5.20
itaraḥ — někdo jiný — SB 5.14.38
itaraḥ — člověk na nižší úrovni — SB 6.2.4
itaraḥ — bezbožnost (opak dharmy) — SB 8.5.40
itaraḥ — níže postavený — CC Ādi 3.25
itaraḥ — nižší — CC Madhya 17.178
itaraḥ — jakýkoliv jiný muž — SB 10.59.43
itaraḥ — opak spoutanosti, osvobození — SB 11.11.4
meru-ādi-giri-duhitaraḥ — dcery hor počínaje Meru — SB 5.17.10
pitaraḥ — otcové — Bg 1.32-35, SB 6.9.2, SB 6.16.4, SB 7.4.45, SB 10.29.20
pitaraḥ — předkové — Bg 1.41, SB 3.10.28-29, SB 5.2.22, SB 8.18.30, SB 11.31.3, SB 12.12.62
pitaraḥ — předci — SB 2.6.30, SB 4.1.63
pitaraḥ — Pitové — SB 3.20.43
pitaraḥ — obyvatelé Pitṛloky — SB 4.18.18, SB 7.8.37-39, SB 8.5.40, SB 8.18.8, SB 8.23.26-27
pitaraḥ — ochránci, opatrovníci (králové či vládní služebníci) — SB 6.2.3
pitaraḥ — těla předků — SB 9.8.28
pitaraḥ — strýci — SB 9.22.27-28
pitaraḥ — Pitové neboli předkové — SB 9.23.38
pitaraḥ — moji předkové — SB 10.41.13
pitaraḥ — zemřelí předkové — SB 11.6.4
pitaraḥ — rodiče — SB 11.23.20
rathītaraḥ — jménem Rathītara — SB 9.6.1
śiva-itaraḥ — kdo jsou nepřízniví — SB 4.4.14
śrī-pitaraḥ ūcuḥ — obyvatelé Pitṛloky pravili — SB 7.8.44
sura-itarāḥ — jiný než polobozi — SB 1.19.34
ugrasena-duhitaraḥ — dcery Ugraseny — SB 9.24.25
vibudha-itarāḥ — démoni (ti druzí než polobozi) — SB 8.22.6-7