Synonyms Index

daitya-īśvarāṇām — bohatství materialistů — SB 7.10.11
īśvarāṇām — vládců — SB 4.17.36
īśvarāṇām — těch, kdo prokazují přízeň nebo považují za hodné uctívání — SB 6.7.24
īśvarāṇām — vládnoucích osobností — SB 9.11.17
īśvarāṇām — mocných vládců — SB 10.33.29
īśvarāṇām — mistry — SB 10.58.11
īśvarāṇām — velkých polobohů — SB 11.29.4
īśvarānām — Pánových zmocnĕných služebníků — SB 10.33.31
nara-īśvarāṇām — nebo králů, kteří se řídí tímto principem — SB 6.7.24
sa-īśvarāṇām — včetně všech polobohů — SB 6.3.7
siddha-īśvarāṇām — mezi dokonalými bytostmi — SB 11.16.15
yoga-īśvarāṇām — velikých světců a oddaných — SB 2.2.23
yoga-īśvarāṇām — všech pokročilých yogīnů — SB 5.10.20