Synonyms Index

abhihitā — popisovaná — Bg 2.39
abhihitaḥ — vysvětlil jsem — SB 2.7.50
abhihitaḥ — popsaná — SB 4.8.40, SB 5.13.26
abhihitaḥ — doporučená — SB 6.4.49-50
abhihitaḥ — vyhlášený — SB 6.16.43
abhihitaḥ — stanoveno — SB 7.6.26
abhihitaḥ — popsal — SB 8.12.45
abhihitaḥ — řízen — SB 9.4.21
abhihitaḥ — nazýván — SB 11.2.55
abhihitaḥ — popsané — SB 11.17.2
abhihitaḥ — byl popsán — SB 11.29.23
abhihitāḥ — zmínění — SB 4.30.1
abhihitam — vysvětlil — SB 2.6.33, SB 4.23.38
abhihitam — řečená — SB 4.8.18
abhihitam — popsal — SB 4.12.44
abhihitam — popsané — SB 4.12.52, SB 11.18.48
abhihitam — vyložil — SB 4.31.25, SB 6.19.26-28
abhihitam — popsaný — SB 8.16.58
abhihitam — informován — SB 9.6.9
abhihitam — pronesená slova — SB 10.4.14
abhihitam — naznačené — SB 10.22.20
abhihitam — řečeno — SB 10.75.40
abhihitam — vyprávĕné — SB 12.6.1
abhihitāni — vyprávěné — SB 1.15.27
akāma-vihitam — neovlivnĕná hmotnými touhami — SB 10.80.29
antaḥ-nihita — o obsahu nádoby — SB 10.8.30
anuvihitaḥ — -určené — SB 1.9.17
apihitaḥ — zahalené — SB 10.63.39
apihitam — zakryté — SB 7.3.15-16
apihitam — zakryt — Iso: Mantra patnáctá
arbhaka-īhitam — dětské zábavy, které prováděl — SB 10.8.47
avaśa-abhihitaḥ — který je mechanicky nebo nepozornĕ opĕvován — CC Madhya 25.128
avihitaḥ — neovlivnĕné — SB 11.10.22
avitatha-īhitāya — Jehož odhodlání nikdy neselhává — SB 5.18.6
īhita — všechny povinnosti — SB 1.8.37
īhita — každé úsilí — SB 7.9.10
īhita — činnosti — CC Antya 4.69, CC Madhya 20.59, CC Antya 16.26
īhitaḥ — vykonané — SB 7.14.30-33
īhitaḥ — snažící se — SB 9.24.63-64
īhitaiḥ — podle činností — SB 4.29.63
īhitaiḥ — a činy — SB 7.5.56-57
īhitaiḥ — svými činnostmi — SB 10.45.31
īhitam — činnosti — SB 1.8.36, SB 4.17.36, SB 6.17.32, SB 10.60.36, SB 10.60.36
īhitam — zábavy — SB 3.28.19
īhitam — touhy — SB 5.18.23
īhitam — jednání — SB 6.3.14-15
īhitam — vyprávění — SB 7.11.1
īhitam — vše, co se dĕje — SB 10.38.18
īhitam — zámĕru — SB 10.70.38
īhitam ca — a různé činnosti či snahy — SB 8.12.11