New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

abhiharaṇam — ničí — SB 5.6.16
abhihataḥ — osloven — SB 1.14.40
abhihataḥ — prostřelený — SB 1.15.7
abhihataḥ — udeřený — SB 10.17.8, SB 10.44.25, SB 10.78.8
abhihatāḥ — vždy obtěžované — SB 3.5.40
abhihatāḥ — souženi — SB 5.26.32
abhihatasya — toho, kdo je stíhaný — SB 11.19.9
abhihatena — jenž byl udeřen — SB 10.44.25
adbhuta-īham — jehož činnosti jsou úžasné — CC Madhya 19.54
adyāpiha — až dodnes — CC Ādi 8.22
adyāpiha — stále, dodnes — CC Madhya 5.130
adyāpiha — dodnes — CC Madhya 17.168
adyāpiha — ještĕ i dnes — CC Antya 10.102
ājiha — doposud — CC Antya 4.164
ākrīḍa-vihāreṣu — na místech určených pro různé druhy smyslového požitku — SB 5.24.8
alam vihāraiḥ — teď už si nemusíte hrát — SB 10.11.15
ālelihānaḥ — pohlcující vše kolem — SB 5.6.8
ālihan — olizující — SB 10.66.33
āmiha — Já — CC Ādi 4.30, CC Madhya 9.230
āmiha — Já také — CC Antya 1.219, CC Antya 5.52, CC Antya 13.40
āmiha — a přesto Já — CC Antya 19.28
āmiha āsitechi — Já také přijdu — CC Antya 13.65
amogha-vihāraḥ — jehož zábavy jsou dokonalé — SB 10.16.49
anāgaḥsu iha — nevinným — SB 1.17.15
anīhā — stav bez tužeb — SB 7.15.15
anīha — netečný k hmotným ziskům — CC Madhya 22.80
anīha — nesobeckými činnostmi — SB 10.70.28
anīha — zanechat plodonosných činností — SB 11.18.17
anīhaḥ — nečinný — SB 3.33.3
anīhaḥ — bez touhy vlastnit víc — SB 7.13.37
anīhaḥ — Devānīkovi se narodil syn jménem Anīha — SB 9.12.2
anīhaḥ — i když nezúčastnĕný na jakémkoliv hmotném úsilí — SB 10.16.49
anīhaḥ — nevynakládající žádné úsilí — SB 10.84.17
anīhaḥ — vyhýbající se svĕtským činnostem — SB 11.11.32
anīhaḥ — ačkoliv sám nejedná — SB 11.22.53
anīhaḥ — neusilující — SB 11.23.44
anīhāḥ — kteří jsou prosti hmotných tužeb — SB 7.15.9
anīham — bez zájmu — SB 7.7.48
anīhām — osvobození od karmy — SB 8.1.14
anīhamānasya — toho, kdo se nesnaží ani vydělávat na živobytí — SB 7.15.15
anīhasya — toho, který nemá žádné touhy — SB 3.4.16
anīhāt — jenž nevynakládáš žádné úsilí — SB 10.3.19
anihatya — bez zabití — SB 10.52.42
anīhayā — bez touhy po nich — SB 7.7.48
anīhayā — bez úsilí — SB 7.15.23
anīhayā — bez zvláštního úsilí — SB 10.86.14
anīhāyāḥ — a z toho, když netouží po hospodářském rozvoji — SB 7.7.42
anīhāyām — bez touhy po plodech — SB 6.16.59
anunirjihānam — vycházející — SB 7.8.18
aparihārye — toho, co je nevyhnutelné — Bg 2.27