Synonyms Index

abhivandita-aṅghriḥ — jehož nohy jsou předmětem uctívání — SB 4.6.40
abhivandita-aṅghriḥ — jehož lotosové nohy jsou uctívané — SB 8.23.6
aṅghriḥ — jehož nohy — SB 5.13.8
aṅghriḥ — nohy — SB 6.18.60, SB 10.40.14, SB 10.60.43
aṅghriḥ — z Jeho nohou — SB 8.5.41
aṅghriḥ — kroky zabírající prostor nahoře i dole — SB 8.20.34
aṅghriḥ — Jeho nohy — SB 10.44.13, SB 11.4.6
aṅghriḥ — noha — SB 10.63.36
aṅghriḥ — lotosové nohy — SB 11.6.10, SB 11.6.12
aṅghriḥ — a nohy — SB 11.22.15
arcita-aṅghriḥ — jehož lotosové nohy jsou uctívány — SB 9.10.12
ārya-aṅghriḥ — u lotosových nohou velkých osobností — SB 7.4.31-32
avanijyamāna-aṅghriḥ — jejíž úpatí je vždy omýváno — SB 8.2.4
bhūṣaṇa-aṅghriḥ — obručemi na nohách — SB 4.5.6
gata-hrīḥ — beze studu — SB 6.17.7, SB 8.12.25
hrīḥ — zdrženlivost — Bg 16.1-3
hrīḥ — stydlivost — SB 3.31.33
hrīḥ — Hrī — SB 4.1.49-52
hrīḥ — stud — SB 4.25.28, SB 7.10.8
hrīḥ — skromnost — CC Madhya 22.90
hrīḥ — pokora — SB 11.16.40, SB 11.19.32, SB 11.19.35
hrīḥ — cudnost — SB 11.19.45
hrīḥ — stud (kvůli nevhodnému jednání) — SB 11.25.5
sapta-vadhriḥ — spoutaná sedmi obaly — SB 3.31.11
sapta-vadhriḥ — spoutaná sedmi vrstvami hmotných obalů — SB 3.31.19
śraddhā, maitrī, dayā, śāntiḥ, tuṣṭiḥ, puṣṭiḥ, kriyā, unnatiḥ, buddhiḥ, medhā, titikṣā, hrīḥ, mūrtiḥ — jména třinácti Dakṣových dcer — SB 4.1.49-52
vimṛgya-aṅghriḥ — lotosové nohy Pána Kṛṣṇy, jež jsou hledány — SB 7.15.27