Synonyms Index

ā sma abhipṛcche — ptám se — SB 3.24.34
abdheḥ — v moři — SB 10.16.67
abhadra-hetuḥ — příčina všeho neštěstí — SB 1.15.36
abheda — nelišící se — CC Ādi 2.28
abheda — totožní — CC Ādi 5.128
abheda — neliší se — CC Ādi 6.26
abheda — stejní — CC Madhya 6.162
abhede — žádný rozdíl — CC Madhya 9.117, CC Madhya 9.146
abhedena — neodlišnou — SB 11.18.21
abhedya-mantrāḥ — jejichž odhodlání vykonávat příkazy duchovního mistra je nezlomné — SB 6.7.24
abhedyam — nepřekonatelný — SB 6.9.53
abhedyam — nerozbitné — SB 10.58.26
abhedyam — nezničitelný — SB 10.76.6
abhetya — poté, co k nĕmu přijdou — SB 10.87.13
abhidhehi — prosím vysvětli — SB 2.3.25
abhidhehi — prosím vyprávĕj — SB 12.6.36
abhidheya — praktické povinnosti — CC Ādi 7.146
abhidheya — transcendentální činnosti — CC Madhya 6.178
abhidheya — usmĕrnĕné činnosti podmínĕné duše pro obnovení tohoto vztahu — CC Madhya 20.124
abhidheya — činnosti určené k obnovení svého vztahu — CC Madhya 20.125
abhidheya — abhidheya — CC Madhya 20.139
abhidheya — vykonávání — CC Madhya 20.143
abhidheya — pravá životní náplň — CC Madhya 22.5
abhidheya — prostředky k dosažení vytouženého cíle — CC Madhya 22.167
abhidheya — nezbytná povinnost — CC Madhya 22.168
abhidheya — činnosti v tomto vztahu — CC Madhya 25.102
abhidheya — způsob, jak dosáhnout cíle — CC Madhya 25.120
abhidheya — činnost — CC Madhya 25.135
abhidheya-lakṣaṇa — hlavní poslání každého (oddanou službu) — CC Madhya 22.4
abhidheya nāma — proces zvaný abhidheya neboli oddané činnosti — CC Ādi 7.142
abhidheya-nāma — nazývá se činnosti v tomto vztahu — CC Madhya 25.103
abhidheya-pradhāna — hlavním posláním živé bytosti — CC Madhya 22.17
abhidheya-vivaraṇa — podrobný popis způsobů (oddané služby) — CC Madhya 22.166
abhidheyaḥ — různě pojmenované — SB 5.18.32
abhidroheṇa — kvůli hříchu ze zlomyslnosti — SB 5.26.17
abhijit-uttarāṣāḍhe — souhvězdí Abhijit a Uttarāṣāḍhā — SB 5.23.6
abhilabheta — osobně přijal — SB 2.3.23
abhilebhe — dostala jako odměnu — SB 3.1.28
abhimāna-sukhe — radostí z této nálady — CC Ādi 6.43
abhimukhe — před — SB 2.7.47
abhimukhe — tváří v tvář — SB 7.2.20
abibhet — začal se bát — SB 8.11.33
abja-pṛṣṭhe — na vrcholku lotosu — SB 3.8.18
abodhena — kvůli svému nedostatečnému pochopení — SB 10.85.15
ācārya-gopīnāthe — Gopīnāthovi Ācāryovi — CC Madhya 7.59
ācārya-gṛhe — v domĕ Advaity Ācāryi — CC Madhya 3.171
ācārya kahe — Śrī Advaita Ācārya řekl — CC Ādi 12.47, CC Madhya 3.101
ācārya kahe — Bhagavān Ācārya odpovĕdĕl — CC Antya 2.97, CC Antya 2.110
ācārya kahe — Ācārya odpovĕdĕl — CC Madhya 3.33
ācārya kahe — Advaita Ācārya odpovĕdĕl — CC Madhya 3.35, CC Madhya 3.67, CC Madhya 3.71