New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

ekānta — -neochvějný — SB 1.9.22
ekānta — výlučně — SB 1.18.14, SB 1.18.15
ekānta — výlučný — SB 1.18.19
ekānta — čistou — SB 4.24.55
ekānta — bez odchýlení — SB 5.1.6
ekānta — výhradně soustředěná — SB 6.9.48
ekānta — mnoho — CC Ādi 4.160
ekānta — neochvĕjní — CC Ādi 10.63
ekānta — naprosto — CC Ādi 17.277
ekānta — jediné — CC Madhya 7.154
ekānta — neochvĕjným — CC Madhya 15.296
ekānta — na osamĕlém místĕ — CC Madhya 18.80
ekānta — výhradnĕ — SB 10.22.32
ekānta — jediného — SB 10.33.14
ekānta — výlučná — SB 10.51.59
ekānta — výhradní — SB 11.7.38
ekānta āśraya kara — zcela se odevzdej — CC Antya 5.131
ekānta-bhakti-bhāvena — díky tomu, jak vykonával čistou oddanou službu — SB 9.4.28
ekānta-bhakti-yogena — s čistou oddanou službou — SB 5.25.4
ekānta-bhaktiḥ — čistá oddaná služba — SB 7.7.55
ekānta-bhāve — s plnou pozorností — CC Antya 2.86
ekānta-bhāve — s upřenou pozorností — CC Madhya 5.46
ekānta-bhāve — bez odchýlení — CC Madhya 10.47
ekānta-bhūtāni — odpoutané — SB 6.18.30
ekānta-dhāma — jediné sídlo — CC Ādi 4.156, CC Madhya 21.112, SB 10.44.14
ekānta-dhiyām — pokročilým co se týče duchovního vědomí — SB 6.11.22
ekānta-jana-priyaḥ — nanejvýš milovaný oddanými — SB 8.24.31
ekānta-matayaḥ — osob upnutých na Nejvyššího, který je jediný — SB 1.15.47-48
ekānta-matiḥ — soustředěný v monismu neboli jednotě mysli — SB 1.4.4
ekānta-saṁsthitām — soustředěná na jeden námět, oddanou službu — SB 7.8.2
ekānta-yoginaḥ — rovná se výsledkům úspěšných mystických yogīnů — SB 8.22.6-7
ekāntam — přehnaně — Bg 6.16
ekāntam — jež má plnou víru v jediného Nejvyššího — SB 5.20.33
ekāntam — pouze — CC Antya 8.68
ekāntam upasaṅgamya — poté, co odešli na osamělé místo — SB 10.1.69
ekāntataḥ — naprosto — SB 1.1.9
ekāntataḥ — s úplným pochopením — SB 4.22.47
ekāntataḥ — konečné — SB 4.29.34
ekāntataḥ — samotný — SB 5.24.24
saṁyama-ekāntāḥ — konečný cíl ovládnutí — SB 7.15.28