Synonyms Index

dvija — brāhmanové — SB 1.8.43
dvija — brāhmaṇové — SB 1.19.3
dvija — ó brāhmaṇo — SB 2.7.3, SB 5.2.11, SB 9.4.63
dvija — dvojzrození ptáci — SB 3.2.27
dvija — dvojzrození — SB 3.5.7, SB 3.7.27, SB 3.16.22
dvija — dvojzrozených — SB 3.16.23
dvija — ó brāhmaṇo (Śaunako) — SB 3.19.33, SB 12.6.77
dvija — zuby — SB 3.28.33, SB 4.21.15
dvija — ó dvojzrozený — SB 4.4.12, SB 10.80.36
dvija — ptáky — SB 4.9.13, SB 10.8.25
dvija — z brāhmaṇů — SB 4.20.15, SB 10.52.30, SB 10.80.42, SB 10.81.2, SB 10.86.13
dvija — brāhmaṇů a kṣatriyů — SB 7.2.11
dvija — bráhmanské kultury, brāhmaṇů — SB 7.3.13
dvija — a ptáky — SB 10.15.3
dvija — a brāhmaṇům — SB 10.24.38
dvija — svých zubů — SB 10.29.43
dvija — z učených brāhmaṇů — SB 10.53.28
dvija — jejíž zuby — SB 10.53.55
dvija — brāhmaṇům — SB 10.64.15, SB 10.69.28, SB 10.82.10, SB 11.17.19
dvija — a brāhmaṇové — SB 10.75.13
dvija — brāhmaṇova — SB 10.89.44
dvija — brāhmaṇovi — SB 10.89.58
dvija — brāhmaṇovy — SB 10.89.61
dvija — dvojzrozených brāhmaṇů — SB 11.4.5
dvija — a brāhmaṇů — SB 12.1.40
dvija — mudrce Śamīky — SB 12.6.11
dvija — brāhmaṇských mudrců — SB 12.8.20
dvija- gavām — brāhmaṇů a krav — SB 8.16.11
dvija-āgamanam — návrat Durvāsy Muniho, velkého brāhmaṇy a mystika — SB 9.4.41
dvija-agrya — ó nejlepší z brāhmaṇů — SB 3.22.11
dvija-agryāḥ — ó nejpřednĕjší z brāhmaṇů — SB 12.12.56
dvija-āgryatām — postavení nejlepších z dvojzrozených — SB 11.23.22
dvija-alikula-sannāda-stavakāḥ — ptáci, zvláště kukačky, a roje včel začali zpívat sladkými hlasy, jako kdyby se modlili k Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 10.3.1-5
dvija-arcanam — uctívání brāhmaṇů či vaiṣṇavů — SB 7.14.25
dvija-ātma-jaḥ — syn brāhmaṇy — SB 1.7.19
dvija-ātmaja — ó synu brāhmaṇy — SB 8.18.31
dvija-bandhu-liṅga — vlastnostmi toho, kdo se narodil v bráhmanské rodině, ale neplní povinnosti brāhmaṇy — SB 5.12.1
dvija-bandhūnām — přátel dvojzrozenců — SB 1.4.25
dvija-bhāṣitam — výrok brāhmaṇy — SB 6.16.14
dvija-deva — velkými mudrci — SB 3.1.23
dvija-deva — Pánem Brahmou, polobohem uctívaným brāhmaṇy — SB 5.2.16
dvija-deva-devaḥ — uctívající brāhmaṇy, Pán brāhmaṇů — SB 5.5.21-22
dvija-deva-kulam — třída čistých brāhmaṇů — SB 5.3.17
dvija-deva-mantram — prostředek vysvobození vhodný pro brāhmaṇy a polobohy — SB 8.6.15
dvija haridāsa — Dvija Haridāsa — CC Ādi 10.112