New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

devaiḥ — a polobohy — SB 3.1.23
devaiḥ — vyšším řízením — SB 3.32.21
devaiḥ — s polobohy — SB 4.2.18, SB 4.23.23, SB 9.24.10-11
devaiḥ — všemi polobohy — SB 7.3.14
devaiḥ — všemi polobohy (v čele s Pánem Brahmou a Pánem Śivou) — SB 7.9.2
devaiḥ — zásahem polobohů — SB 9.7.5-6
devaiḥ — právě těmito polobohy — SB 9.16.32
devaiḥ — a polobohy, jako je Indra, Candra či Varuṇa — SB 10.2.25
viśve-devaiḥ — Viśvadevy — SB 6.10.17-18
viśvedevaiḥ ca — a Viśvadevy — SB 6.7.2-8