Synonyms Index

adaśat — uštkl — SB 1.6.9, SB 12.6.12
ādaśat — kousal — SB 3.19.7
aiche daśā — takový stav — CC Antya 20.69
akiñcana kṛṣṇadāsa — Akiñcana Kṛṣṇadāsa — CC Antya 10.11
ananta-dāsa — Ananta dāsa — CC Ādi 12.61
ananta-dāsānām — služebníků Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 9.5.14
aniḥ-daśam — ještĕ ne deset dní staré — SB 10.55.3
aniḥ-daśam — ještĕ ne deset dní starého — SB 10.55.13
ānila haridāsa — Haridāsa přinesl — CC Antya 2.107
anirdaśān — ty, kterým je méně než deset dní — SB 10.4.31
antaḥ-daśā — vnitřní stav — CC Antya 18.77
antaḥ-daśāra — vnitřního stavu — CC Antya 18.78
aṣṭā-daśa — osmnáct — SB 10.90.32
aṣṭa-daśa-sāhasram — osmnáct tisíc — SB 12.13.9
aṣṭā-daśabhiḥ — osmnácti — SB 10.84.47
aṣṭā-daśama — osmnáctá — SB 10.50.43
aṣṭādaśa-adhyāya — osmnáct kapitol — CC Madhya 9.94
aṣṭādaśa-akṣara-mantre — hymnem složeným z osmnácti slabik — CC Ādi 5.221
aṣṭādaśa mātā — osmnáct matek — CC Madhya 15.240
aṣṭādaśa paricchede — v osmnácté kapitole — CC Antya 20.134
aṣṭādaśa-sāhasraḥ — mající 18 000 veršů — CC Madhya 25.144
aṣṭādaśa-varṣa — osmnáct let — CC Madhya 1.22
aṣṭādaśa-yojana-sahasram — osmnáct tisíc yojanů — SB 5.16.27
atikutuka-udvṛtya-stimita-ekādaśa-indriyaḥ — jehož jedenáct smyslů bylo otřeseno velkým údivem a pak ohromeno transcendentální blažeností — SB 10.13.56
baḍa haridāsa — Baḍa Haridāsa — CC Ādi 10.147
bāhya-daśā — vnĕjší stav — CC Antya 18.77
balarāma-dāsa — Balarāma dāsa — CC Ādi 11.34
bale haridāsa — Haridāsa Ṭhākura řekl — CC Antya 3.129
baṅgavāṭī-caitanya-dāsa — Baṅgavāṭī Caitanya dāsa — CC Ādi 12.86
bhāgavata-dāsa — Bhāgavata dāsa — CC Ādi 12.82
bhrātṛ-rūpa dāsa — služebníci jako mladší bratři — CC Antya 6.196
brahmacārī haridāsa — Haridāsa Brahmacārī — CC Ādi 12.62
caitanya- -dāsa — Caitanya dāsa — CC Ādi 8.69
caitanya-dāsa — služebník Pána Caitanyi — CC Ādi 6.45
caitanya-dāsa — Caitanya dāsa — CC Ādi 10.62, CC Ādi 12.59, CC Madhya 16.23, CC Antya 10.144
caitanya-dāsa — syn Śivānandy Seny — CC Antya 10.148
caitanya-dāsa nāma — jméno je Caitanya dāsa — CC Antya 10.142
caitanyera dāsa — služebník Pána Caitanyi — CC Ādi 5.134, CC Ādi 6.86, CC Ādi 10.76
caitanyera dāsa — služebníky Pána Caitanyi — CC Ādi 6.51
caitanyera dāsa — služebníkem Śrī Caitanyi Mahāprabhua — CC Madhya 11.242
caitanyera dāsa muñi — jsem služebníkem Caitanyi Mahāprabhua — CC Ādi 6.86
caṇḍīdāsa — básník Caṇḍīdāsa — CC Madhya 2.77
caṇḍīdāsa — bengálský vaiṣṇavský básník narozený ve vesnici Nánnur v okrese Bírbhúm — CC Madhya 10.115
caṇḍīdāsa — autora Caṇḍīdāse — CC Antya 17.6
catuḥ-daśa — čtrnáct — SB 3.11.23, SB 4.24.67, SB 12.1.28, SB 12.13.9, SB 12.13.9
catur-daśa — čtrnáct — CC Madhya 11.217
caturdaśa — čtrnáct — SB 5.21.18, SB 8.13.36, SB 8.14.11, SB 9.20.28, SB 12.4.2
caturdaśa- mahāratnaḥ — čtrnáct druhů bohatství — SB 9.23.30-31
caturdaśa-dhā — na čtrnáct částí — SB 5.26.38