Synonyms Index

ācaranti — jednají — SB 12.10.29
caranti — praktikují — Bg 8.11, SB 8.3.7
caranti — tráví čas — SB 3.1.35
caranti — vyskytují se — SB 3.14.23
caranti — pohybují se — SB 4.9.20-21, SB 6.3.17
caranti — konají — SB 4.12.36
caranti — chovají se — SB 4.22.12
caranti — procházejí — SB 5.23.3
caranti — vykonávají — SB 5.26.23
caranti — putují (v místech, jako jsou himalájské lesy, kde nepřijdou do styku s činnostmi materialistů) — SB 7.9.44
caranti — toulali se (v lese) — SB 8.2.22
caranti — jednají — SB 10.33.34
caranti — vĕnují se — SB 10.47.18
caranti — slouží — SB 10.72.4
caranti — jednají (zmiňováním se) — SB 10.87.1
caranti — jedná — SB 11.3.35
caranti — proudí — SB 11.28.35
carantīḥ — které se pasou — SB 10.35.11
carantīm — procházející se — SB 9.1.34
carantīm — provádĕjící — CC Ādi 6.74
carantīm — kráčející — SB 10.58.17
carantīm — podstupující — SB 10.83.11
pari ye caranti — kdo uctívají — SB 10.87.27
pracaranti — pohybují se — SB 6.16.24
pracaranti — provádĕjí — SB 10.38.9
sañcaranti — cestují — SB 3.15.29
sañcaranti — lezou tu — CC Antya 8.49
sañcaranti — putují — SB 10.86.51
vicaranti — pohybují se — SB 10.2.33
vicaranti — putuje — SB 12.2.31
vyabhicaranti — nejsou úspěšné — SB 4.18.5