Synonyms Index

abhirambhitaḥ — obdržel — SB 5.8.15
abhirambhitaḥ — obejmutý — SB 10.58.7
abhitaḥ — zaručené v blízké budoucnosti — Bg 5.26
abhitaḥ — na všech stranách — SB 5.17.8, SB 10.13.59, SB 10.44.11
abhitaḥ — na obou stranách — CC Ādi 4.224
abhitaḥ — všude okolo — CC Antya 1.164
abhītāḥ — bez obav — SB 8.2.22
abhītaḥ — nebojácný — SB 10.74.30
ati-viśrambhitāḥ — dokonale vĕří — SB 12.3.2
bhava-bhītāḥ — ti, kdo se bojí hmotné existence — CC Madhya 19.96
bhīta-bhītaḥ — velmi bázlivý — Bg 11.35
bhīta-bhītaḥ — s velkým strachem — SB 5.8.22
bhītāḥ — ze strachu — Bg 11.21
bhītāḥ — měli strach — SB 3.17.15
bhītāḥ — vystrašení — SB 3.17.22, SB 7.7.4-5
bhītāḥ — ve strachu — SB 3.29.41, SB 4.30.47
bhītāḥ — obávající se — SB 3.29.42, CC Ādi 4.173, CC Madhya 8.219, SB 10.31.19, SB 10.70.25
bhītāḥ — velmi polekaní — SB 8.7.19
bhītāḥ — vystrašené — SB 9.2.4
bhītāḥ — velice se bojíme — SB 10.4.34
bhītāḥ — bojící se — CC Madhya 18.65, CC Antya 7.40
bhītāḥ — bojácnĕ — SB 10.16.11
bhītāḥ — v obavách — SB 10.19.8
bhītāḥ — kvůli strachu — SB 10.23.52
bhītāḥ — polekaná — SB 10.36.5
bhītāḥ — vydĕšení — SB 10.61.38, SB 10.62.7
bhītaḥ — -mající obavy z — SB 1.9.1
bhītaḥ — mající veliké obavy po bitvě na Kurukṣetře — SB 1.12.34
bhītaḥ — ve strachu — SB 3.20.24
bhītaḥ — poděšená — SB 3.31.11
bhītaḥ — s obavami (že démoni získají moc díky Viśvarūpovým požehnáním) — SB 6.9.4
bhītaḥ — neboť měl strach — SB 6.13.4
bhītaḥ — strachy — SB 7.5.50
bhītaḥ — se strachem — SB 7.8.2, SB 10.17.12
bhītaḥ — obávající se — SB 8.22.10, SB 10.39.18, SB 10.42.27
bhītaḥ — vystrašený — SB 9.2.7, SB 11.30.34
bhītaḥ — naplněný strachem — SB 9.4.49
bhītaḥ — strachem — SB 9.13.20-21
bhītaḥ — polekaný — SB 10.57.11
bhītaḥ — vydĕšený — SB 10.59.31
bhītaḥ — vydĕšená — SB 10.63.24
bhītaḥ — plný obav — SB 10.83.9
gaja-bhītaḥ — strachy ze slona smrti — SB 5.13.18
kṣubhitāḥ — všechny rozbouřené — SB 1.14.18
kṣubhitaḥ — vzrušený — SB 10.61.31
kṣubhitaḥ — rozbouřený — SB 10.86.11
mṛtyu-vyāla-bhītaḥ — obávající se hada v podobě smrti — SB 10.3.27
nābhitaḥ — z pupeční prohlubně — SB 2.5.38, SB 2.5.42
nābhitaḥ — z pupku — SB 3.12.24
nirhrāda-bhītāḥ — vystrašení Nṛsiṁhadevovým řevem — SB 7.8.32