New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

ātma-bhāvanaḥ — neustále toužící povznést živé bytosti — SB 4.22.16
ātma-sambhāvanaḥ — kteří se starají jen o vlastní obživu — SB 4.17.26
bhava-bhāvanaḥ — udržovatel stvoření — SB 1.10.2
bhava-bhāvanaḥ — stvořitel tohoto vesmíru — SB 5.2.15
bhāvanaḥ — příznivec — SB 3.14.14
bhāvanaḥ — bude učit — SB 3.24.4
bhāvanaḥ — udržovatel — SB 10.44.49, SB 10.64.5, SB 10.72.46, SB 10.86.37
bhāvanaḥ — zdroj — SB 10.51.35
bhāvanaḥ — stvořitel (jejich podmínĕného života) — SB 11.13.18
bhāvanaḥ — ochránce — SB 11.30.1, SB 12.6.49
bhūta-bhāvanaḥ — zdroj všech projevů — Bg 9.5
bhūta-bhāvanaḥ — stvořitel neboli otec všeho stvořeného — SB 1.13.49
bhūta-bhāvanaḥ — zastánce duchů — SB 3.14.24
bhūta-bhāvanaḥ — udržovatel všech — SB 4.11.26
bhūta-bhāvanaḥ — ten, kdo je původní příčinou vesmírného projevu — SB 4.14.19
bhūta-bhāvanaḥ — příčina projevení všech živých bytostí — SB 6.16.51
bhūta-bhāvanaḥ — pro blaho všech živých bytostí — SB 8.7.42
bhūta-bhāvanaḥ — stálý příznivec všech živých bytostí — SB 9.3.34
bhūta-bhāvanaḥ — který je příčinou vesmírného projevu — SB 10.1.3
bhūtabhāvana-bhāvanaḥ — zcela pohroužený v Nejvyšší Osobnosti Božství (a proto bez zájmu o cokoliv hmotného) — SB 9.9.45
īśvara-bhāvanaḥ — jež považoval za rovné Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 7.4.31-32
kṛṣṇa-bhāvanāḥ — meditující o Kṛṣṇovi — SB 10.30.44
loka- bhāvanaḥ — udržovatel a dobrodinec tří světů — SB 8.9.27
loka-bhāvanaḥ — pán všech vesmírů — SB 1.2.34
loka-bhāvanaḥ — který si přeje blaho všech lidí — SB 3.14.41
phala-bhāvanaḥ — prostředek dosažení kýžených cílů — SB 10.24.10
sattva-bhāvanaḥ — skutečně očišťující existenci živé bytosti — SB 6.2.12
viśva- bhāvanaḥ — dobrodinec celého vesmíru — SB 8.7.41
viśva- bhāvanaḥ — stvořitel vesmíru — SB 8.10.53
viśva-bhāvanaḥ — stvořitel projevených světů — SB 2.7.50
viśva-bhāvanaḥ — příčina všech příčin — SB 4.28.65
viśva-bhāvanaḥ — tvůrce vesmírného dění — SB 6.4.54
viśva-bhāvanaḥ — původní příčina všech vesmírných projevů — SB 6.10.1
viśva-bhāvanaḥ — stvořitel tohoto vesmírného projevu — SB 8.1.3