Synonyms Index

anullaṅghita-bhagavat-śāsanaḥ — který nikdy neporušuje nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.26.6
avilakṣita-bhagavat-prabhāvaḥ — skrýval bohatství Nejvyšší Osobnosti Božství (tak, že se vydával za obyčejnou lidskou bytost) — SB 5.6.6
bhagavat — týkající se Osobnosti Božství — SB 1.2.20, SB 3.5.22
bhagavat — Osobnost Božství — SB 1.5.36, SB 1.19.20, SB 3.3.24, SB 3.5.28, SB 3.5.33, SB 3.7.42, SB 3.8.30
bhagavat — týkající se Pána — SB 1.15.32
bhagavat — ve vztahu k Osobnosti Božství — SB 1.18.15, SB 3.7.12, SB 3.7.30, SB 3.13.5
bhagavat — Nejvyšší Pán — SB 1.18.21
bhagavat — Osobností Božství — SB 2.5.33, SB 2.9.29
bhagavat — mající bhagu neboli neobyčejnou moc — SB 2.6.45, SB 2.6.43-45
bhagavat — ohledně Osobnosti Božství — SB 3.1.32
bhagavat — Pán — SB 3.2.6
bhagavat — Nejvyšší Osobností Božství — SB 3.10.8, SB 6.3.19
bhagavat — o Osobnosti Božství — SB 3.12.3
bhagavat — od Osobnosti Božství — SB 3.12.21, SB 11.31.19
bhagavat — týkajících se Osobnosti Božství — SB 3.13.50
bhagavat — Nejvyšší Osobnost Božství — SB 3.15.36, SB 3.32.32, SB 4.24.57, SB 5.2.7
bhagavat — Pána — SB 3.21.49
bhagavat — Pánem — SB 3.21.52-54
bhagavat — s Nejvyšší Osobností Božství — SB 4.29.69
bhagavat — o Nejvyšším Pánu — SB 10.66.24
bhagavat — Nejvyšších Pánů — SB 10.85.38
bhagavat — oplývající všemi druhy majestátu — SB 11.15.16
bhagavat- -priyāḥ — drazí oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Ādi 4.163
bhagavat- prapannāḥ — zcela odevzdaní lotosovým nohám Pána — SB 8.3.20-21
bhagavat- vaśāḥ — pod vládou Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 8.7.15
bhagavat-ādeśam — pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 8.24.42
bhagavat-anubhāva-upavarṇanam — jež popisuje proces realizace Boha — SB 5.19.10
bhagavat-anugraheṇa — zvláštní milostí Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.9.3
bhagavat-anukampayā — díky soucitu Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.24.1
bhagavat-anukampayā — bezpříčinnou milostí Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 5.24.18
bhagavat-ārādhana-lakṣaṇāt — z činností oddané služby Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství — SB 5.8.26
bhagavat-ārādhana-samīhā — minulých činností v oddané službě — SB 5.8.28
bhagavat-arpaṇam — co bylo nejprve nabídnuto Osobnosti Božství — SB 3.3.28
bhagavat-āśrita-āśrita-anubhāvaḥ — důsledek přijetí útočiště u oddaného, který také přijal útočiště u duchovního mistra v systému paramparā (tehdy je jisté, že se živá bytost vysvobodí z velké nevědomosti v podobě tělesného pojetí života) — SB 5.13.25
bhagavat-bāṇaḥ — zaměřený na Nejvyšší Osobnost Božství — SB 3.25.29
bhagavat-bhaktaḥ — pokročilý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 6.15.18-19
bhagavat-bhakti — oddaná služba Pánu — SB 1.2.20
bhagavat-bhakti — oddanost Pánovi — SB 7.1.4-5
bhagavat-bhakti — oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Madhya 6.263
bhagavat-bhakti-hīnān — kdo postrádají vĕdomí Kṛṣṇy a oddanĕ neslouží — CC Madhya 22.92
bhagavat-bhakti-hīnasya — človĕka, který postrádá oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství — CC Madhya 19.75
bhagavat-bhakti-yogena — praktikováním oddané služby Pánu — SB 5.15.7
bhagavat-bhakti-yogena — oddanou službou Pánu — SB 5.17.2
bhagavat-bhaktiḥ — oddaná služba Nejvyšší Osobnosti Božství — SB 8.16.21
bhagavat-bhāvam — schopnost zapojit se do služby Pánu — CC Madhya 8.275, CC Madhya 25.129
bhagavat-bhāvam — schopnost sloužit Pánu — CC Madhya 22.72, SB 11.2.45
bhagavat-cittaḥ — vědomý si Boha — SB 3.7.8