Synonyms Index

abahiḥ — zevnitř — SB 3.9.37
abahiḥ — bez vnějšku — SB 5.12.11
abahiḥ — nikoli navenek — SB 10.87.20
abahiḥ-matiḥ — niterné vĕdomí (vĕčné duše) — SB 11.16.26
abahiḥ-vāsasaḥ — bez svrchních oděvů — SB 9.8.5-6
antaḥ bahiḥ — uvnitř a vně — SB 10.1.5-7
antaḥ-bahiḥ-yogena — spojením s vnitřními a vnějšími kruhy — SB 5.23.3
bahiḥ — vnější — Bg 5.27-28, SB 2.6.17, SB 3.26.34, SB 4.22.27, SB 4.24.59
bahiḥ — -v hmotném světě — SB 1.6.31
bahiḥ — vnějšně — SB 2.6.17
bahiḥ — umístěný vně — SB 2.6.20
bahiḥ — vnějšími — SB 2.10.33
bahiḥ — mimo — SB 3.7.16, SB 5.26.4
bahiḥ — za hranicemi — SB 3.11.16
bahiḥ — na vnější straně — SB 3.26.52
bahiḥ — od vnějších věcí — SB 3.32.42
bahiḥ — a vně — SB 4.24.40, SB 4.24.58
bahiḥ — ti, kdo stojí vně — SB 4.24.55
bahiḥ — vnější (jelikož je vesmírný projev ve vnějším postavení vůči duchovnímu světu, duchovní svět existoval, když hmotný svět ještě neexistoval) — SB 6.4.47
bahiḥ — venku — SB 7.3.36, SB 10.56.19, SB 11.8.23
bahiḥ — vnější smyslové objekty — SB 7.5.31
bahiḥ — vnějšek — SB 8.1.12, SB 10.9.13-14
bahiḥ — z vody — SB 8.2.29
bahiḥ — vně Tebe — SB 8.12.5
bahiḥ — vnĕjšnĕ — CC Ādi 8.58
bahiḥ — a vnĕ — SB 10.30.4, SB 10.66.38
bahiḥ — i vnĕ — SB 10.38.18
bahiḥ — zvenčí — SB 10.83.19
bahiḥ — na své vnĕjší stranĕ — SB 11.6.16
bahiḥ — ve vnĕjších vĕcech — SB 11.7.17
bahiḥ — vnĕjší — SB 11.13.32, SB 11.22.42, SB 11.26.34
bahiḥ — mimo mĕstské oblasti, na osamĕlé místo — SB 11.18.19
bahiḥ — ve vnĕjším (uspokojování smyslů) — SB 11.25.36
bahiḥ- kṛtau — kteří byli vyloučeni — SB 9.3.26
bahiḥ-aṅgā — vnĕjší — CC Ādi 2.102
bahiḥ-antaḥ-ātman — ó Nadduše každého, Jež jsi neustále svědkem uvnitř i vně — SB 8.6.14
bahiḥ-antaḥ-āviḥ — i když plně při vědomí, uvnitř i vně — SB 8.5.31
bahiḥ-antaḥ-pura-dvāraḥ — vnitřní a venkovní dveře domu — SB 10.4.1
bahiḥ antaram — uvnitř a vně — SB 10.3.15-17
bahiḥ api — také vně — SB 6.9.42
bahiḥ ca — a také mimo nĕ — SB 11.3.35
bahiḥ ca antaḥ — vnitřek a vnějšek — SB 10.9.13-14
bahiḥ-dvāre — přede dveřmi — CC Antya 16.55
bahiḥ gantum — jít ven — SB 10.3.47
bahiḥ gateṣu — poté, co vyšel ven — SB 10.12.32
bahiḥ-indriyāṇi — vnější smysly — SB 9.6.51