Synonyms Index

āgniveśyāyanam — zvaná Āgniveśyāyana — SB 9.2.22
amala-āśayānām — v jejichž srdcích není hmotné znečištění — SB 4.9.11
amṛta-ayanam — zdroj nektaru — SB 12.10.26
anasthi-prāyāṇām — které mají velice malá semínka — SB 5.16.19
ānayanam — přivlečení — SB 1.7.43
ānayanam — přivedení zpĕt — SB 12.12.35
anuśayanam — pohroužení Mahā-Viṣṇua, puruṣa inkarnace, do mystického spánku — SB 2.10.6
apalāyanam — nedávání se na útěk — Bg 18.43
āpyāyanam — Āpyāyana — SB 5.20.9
apyayānām — a zničení — SB 10.68.45
aśeṣa-jīva-nikāyānām — neomezeného množství živých bytostí — SB 5.24.19
āśrayaṇam — útočiště odevzdaných — SB 4.8.46
ati-śāyanam — které přesahovalo — SB 9.15.25
ayanam — ležící na místě — SB 2.10.10
ayanam — pohyb — SB 3.7.16
ayanam — přesun slunce během šesti měsíců — SB 3.11.11
ayanam — útočiště — SB 5.6.16
ayanam — ayana — SB 5.22.6
ayanam — polobůh ovládající pohyb Slunce — SB 7.15.50-51
ayanam — pohyby hvězd a planet ve vztahu k lidské společnosti — SB 10.8.5
ayanam — útočištĕ — SB 10.42.12, SB 11.26.32
ayanam — útočišti — SB 10.42.24
ayanam — nádrž — SB 12.2.6
bhagavat-jana-parāyaṇam — následovníka Pánových oddaných, brāhmaṇů a vaiṣṇavů — SB 5.5.28
bhūta-nikāyānām — všech živých bytostí — SB 12.6.67
bila-ayanam — podzemní planety — SB 5.24.16
dakṣiṇa-ayanam — kdy slunce putuje po jižní straně — Bg 8.25
dakṣiṇa-ayanam — Slunce putuje k jihu — SB 5.21.6
darśayānam — projevující — SB 3.15.45
dhyāna-ayanam — o kterém je snadné meditovat — SB 3.28.33
durāśayānām — tĕch, kteří mají znečištĕné vĕdomí — SB 11.6.9
durjayānām — z vĕcí, které je tĕžké si podrobit — SB 11.16.11
gāyanam — zpěv — SB 3.31.42
guṇa-ayanam — ten, kdo získal všechny dobré vlastnosti — SB 4.21.44
haihayānām — Haihayů — SB 9.15.14
haihayānām adhipatiḥ — král Haihayů — SB 9.15.17-19
hāyanam — rok — SB 6.19.21
hayānām — koně — SB 9.15.5-6
hayānām — koní — SB 10.1.30
jala-āśayānām — vodních nádrží — SB 5.24.10
jīva-nikāyānām — zástupů živých bytostí — SB 6.9.42
kāmayānām — toužící — SB 4.1.6
kāmayānām — pohánĕný chtivou touhou — SB 10.47.17
kaṣāyāṇām — hmotná špína — SB 1.6.21
kṛta-svasti-ayanam — ozdobená příznivými znaky — SB 3.23.30
kṛta-svasti-ayanām — s příznivými šaty a ozdobami — SB 4.27.2
kṛta-svastyayanam — nechávající je pronášet příznivé védské hymny — SB 10.7.5
kṛta-svastyayanam — ihned vykonala obřad vzývající přízeň osudu — SB 10.7.11
kuru-sṛñjayānām — Kuruovců a Sṛñjayů — SB 10.72.5
manaḥ-agrayānam — rychlejšímu než mysl, nepředstavitelnému pomocí hmotné spekulace — SB 8.5.26