New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

adri-pravaram — nejlepší mezi horami — SB 4.6.8
amara-pravaram — hlavní z polobohů — SB 4.24.24-25
ananta vaikuṇṭha-āvaraṇa — expanze obklopující nesčetné Vaikuṇṭhy — CC Madhya 21.94
anavaraḥ — v žádném směru nezaostávající — SB 3.20.3
anavarata — neustálou — SB 5.1.23
anavarata — neustále — SB 5.3.11, SB 5.25.7, SB 6.9.39
anavaratam — neustále — SB 5.24.29
aṅgiraḥ-pravara-sutam — syna brāhmaṇy pocházejícího z Aṅgirova rodu — SB 5.9.13
aṅgiraḥ-pravarasya — který patřil k dynastii velkého světce Aṅgiry — SB 5.9.1-2
ārṣeya-pravarān — vůdčí postavy v dynastiích mudrců — SB 1.19.11
ātma-loka-āvaraṇasya — z pokryvu seberealizace — SB 8.3.25
avara — světský — SB 1.19.14
avara — nižší — SB 3.5.37
avara — později — SB 3.20.1
avara — a nižších (jejich produktů) — SB 10.51.53
avara — a nižšího — SB 10.59.28
avara — nedávné — SB 10.87.24
avara — a nižší situaci hmotného svĕta — SB 11.24.29
avara- jaḥ — nejmladší — SB 8.13.6
avara-jān — a těm, jež byli mladší než On — SB 9.10.45-46
avarāḥ — kteří se narodili po nás — SB 2.7.41
avarāḥ — služebníci — SB 4.22.10
avarāḥ — ménĕ inteligentní — CC Madhya 21.13
avaraḥ — nezkušený — SB 4.18.4
avaraḥ — nejmladší — SB 10.61.14
avarajā — mladší sestra — SB 10.4.6
avarajā — nejmladší ze všech — SB 10.5.29
avarajaḥ — transcendentální — SB 2.7.17
avarajaḥ — mladší bratr — SB 9.22.21-24
avaram — odporné — Bg 2.49
avaram — hmotné — SB 7.15.57
āvaraṇa — obalů — SB 2.1.25
āvaraṇa — doprovod — CC Ādi 1.81
āvaraṇa — pokryv — CC Madhya 4.52
āvaraṇa — zahalení — CC Madhya 9.202
āvaraṇa — ochranným kruhem — CC Madhya 13.89
āvaraṇa — ohradu — CC Madhya 19.157
āvaraṇa-rūpe — v pokrývající podobĕ — CC Madhya 20.193
āvaraṇa-rūpe — jako pokrytí čtyř stran — CC Madhya 20.241
āvaranāḥ — jejich vnĕjšími pokryvy — SB 10.87.41
avaraṇaiḥ — obaly — SB 2.10.33
āvaraṇaiḥ — nĕkolika obaly — SB 11.6.16
āvaraṇam — Āvaraṇa — SB 5.7.2
avarāṇām — obyčejných podmínĕných duší — SB 11.9.18
avarata — strnulí — SB 10.21.10
avārayan — potlačili — SB 4.14.39-40
bahu-ṛca-pravaraḥ — nejlepší ze znalců Ṛg Vedy — SB 9.17.1-3
brahma-ṛṣi-pravara-sabhāyām — na shromáždění prvotřídních brāhmaṇů — SB 5.4.19
daravaram — na lasturu přinášející štěstí (Pāñcajanya) — SB 1.11.1
deva-pravarāḥ — ó nejlepší z polobohů — SB 6.1.46