Synonyms Index

aihika-artheṣu — jen aby dosáhl lepšího světského pohodlí — SB 5.14.32
akhila-arthe — k naplnění — SB 4.7.29
alpa-arthe — z malicherného důvodu — SB 9.14.37
amṛta-arthe — aby získali nektar — SB 8.6.32
amṛta-arthe — s cílem získat nektar — SB 8.7.1
amṛta-arthe — kvůli získání nektaru — SB 12.12.20
anyonya-arthe — pomoci si navzájem ohlednĕ významu — CC Madhya 24.67
arbhaka-arthe — kvůli dětem, které ztratily otce — SB 3.1.40
arthe — v zájmu — Bg 1.32-35, SB 10.80.40, SB 10.90.47
arthe — ve věci — Bg 2.27
arthe — v zájmu toho — SB 2.2.3
arthe — skutečná příčina — SB 3.27.4, SB 4.29.35, SB 11.28.13
arthe — věc — SB 4.8.12
arthe — za účelem — SB 4.22.35, SB 7.7.41
arthe — smyslové předměty — SB 4.29.73
arthe — pro své vlastní zájmy — SB 6.18.42
arthe — ve prospěch — SB 7.1.1
arthe — významem — CC Ādi 2.66, CC Antya 5.134, CC Antya 5.147
arthe — ve významu — CC Ādi 2.87
arthe — význam — CC Ādi 7.111
arthe — ve smyslu — CC Ādi 16.77, CC Madhya 24.171
arthe — významy — CC Antya 7.87
arthe — ohlednĕ blaha — SB 10.85.16
arthe — ohlednĕ cílů lidského života, jako je smyslový požitek, osvobození a dosažení nebeských planet — SB 11.20.4
arthe — v pravdĕ — SB 11.22.56
arthe — v ekonomickém rozvoji — SB 11.25.7
arthe — pro — SB 12.2.6, SB 12.3.41
arthena — přímým vysvětlením — SB 2.10.2
arthena — pro tento cíl — SB 3.5.17
arthena — smysl nebo význam — SB 3.7.10
arthena — s hospodářským rozvojem — SB 4.8.64
arthena — penězi — SB 6.1.64
arthena — podstaty či reality — SB 6.15.24
arthena — vysvĕtlením — CC Ādi 2.91-92
arthena — kvůli bohatství — SB 11.23.21
arthena — jejich projeveného výtvoru — SB 12.4.27
arthera — významu — CC Ādi 16.77
arthera — významů — CC Madhya 24.34, CC Madhya 24.312
arthera bhāṇḍāra — pokladnice poznání — CC Madhya 24.284
arthera prakāśa — zjevení významu — CC Madhya 24.294
artheṣu — účely — SB 1.1.1
artheṣu — ve věci — SB 3.4.15
artheṣu — ve smyslových předmětech — SB 3.32.24
artheṣu — ve vlastním zájmu — SB 5.24.24
artheṣu — pro dosažení cílů — SB 6.7.33
artheṣu — ve všech záležitostech — CC Madhya 8.266, CC Madhya 25.148
artheṣu — ve všech ohledech — CC Madhya 20.359
artheṣu — v objektech — SB 11.11.9
asati arthe — v neskutečném — SB 10.54.48