Synonyms Index

abhyarditām — utiskované a přivedené do úzkých — SB 8.11.27
abhyarditān — postižené zbraněmi démonů — SB 6.7.20
ardita — soužený — SB 1.18.29
ardita — trápí se — SB 4.3.19
arditā — vzrušená — SB 3.14.8
arditā — zasažena — SB 9.14.15-16
ardita-ātmanām — trpící lidé — SB 1.5.40
arditaḥ — ovlivněný — SB 3.4.31
arditaḥ — pohnutý — SB 3.29.6
arditaḥ — trpí — SB 5.13.5
arditaḥ — unavený a zarmoucený — SB 5.13.8
arditaḥ — soužený — SB 10.44.25
arditaḥ — trýznĕná — SB 10.63.24
arditaḥ — sužován — SB 12.9.18
arditāḥ — vyrušeni — SB 3.11.30
arditāḥ — sužovaní — SB 10.19.8, SB 10.53.55, SB 10.61.38, SB 10.76.25
arditāḥ — vzrušené — SB 10.33.18
arditāḥ — trýznĕné — SB 10.50.21
arditāḥ — souženi — SB 12.4.7
arditam — sužované — SB 10.59.20
arditān — kteří byli zabiti — SB 9.10.25
arditānām — trpícím — SB 4.17.10-11
arditasya — která je soužena — SB 12.4.40
arditau — v úzkých — SB 10.63.16
ghṛṇā-arditaḥ — proto, soucitný ze své bezpříčinné milosti — SB 10.12.27
kṣudhā arditāḥ — jsme vyčerpaní hladem — SB 10.13.6
kṣut-tṛṭ-arditāḥ — omámeni hladem a žízní — SB 3.20.20
para-arditā — poražený nepřáteli — SB 9.10.26
upamarditām — zničené — SB 4.28.10
vimarditāyāḥ — sužovaný zátěží — SB 2.7.26
yakṣma-graha-arditaḥ — sužovaný nemocí, která způsobuje postupné zničení — SB 6.6.23