Synonyms Index

abhimanyeta — přijme — SB 7.14.8
abrahmaṇye — osoby stavící se proti bráhmanské kultuře — SB 1.16.21
abrahmaṇye — proti tomu, kdo je nepřátelský vůči brāhmaṇům — SB 10.66.31
aiśvarya-jñāna-prādhānye — při převládající bázni a úctĕ — CC Madhya 19.194
ānanda-araṇye — v místĕ zvaném Ánandáranja — CC Madhya 20.216
ananyena — bez odchýlení — Bg 12.6-7
ananyena — neochvějně — SB 3.15.6
ananyena bhāvena — s neochvějnou myslí — SB 3.25.22
anumanye — domnívám se — SB 5.10.21
anumanyeta — má uposlechnout — SB 3.24.13
anye — jiné — Bg 17.4, SB 3.23.8, SB 11.23.47
anye — -mnoho jiných — SB 1.9.8
anye — mnozí jiní — SB 1.19.11
anye — mnoho jiných — SB 2.6.13-16
anye — kromě nich — SB 2.6.45, SB 2.6.43-45
anye — všichni — SB 2.10.40, SB 2.10.37-40
anye — v jiném — SB 3.11.41
anye — jiné (zlověstné planety) — SB 3.17.14
anye — druzí — SB 4.30.41
anye — jiný zvrhlík — SB 5.13.10
anye — mnohé jiné — SB 5.17.10
anye — jiná — SB 6.6.27, SB 10.86.20
anye — druhému — CC Ādi 5.176, CC Madhya 12.102
anye — jiný — CC Ādi 8.82
anye — druhým — CC Ādi 17.26
anye — jiných — CC Madhya 4.107, SB 10.45.14
anye — další osobu — CC Madhya 16.65
anye — a ještĕ jiní — CC Madhya 19.96
anye — různé osoby — CC Madhya 20.173
anye — ostatní (neoddaní) — CC Madhya 22.30, CC Madhya 25.32
anye — jiní (neoddaní) — CC Madhya 24.131, CC Madhya 24.141
anye — podobní — CC Madhya 24.179, CC Madhya 24.209
anye — jiní lidé — SB 10.23.30
anye — ostatní osoby — SB 10.72.4
anye — zbylé dvĕ — SB 12.8.45
anye api — a také ostatní — SB 1.15.12
anyebhyaḥ — od druhých — Bg 13.26
anyebhyaḥ — od jiných — SB 5.14.26
anyebhyaḥ — dalším — SB 9.16.21-22
anyebhyaḥ — ostatním — SB 10.24.28
anyena — někým jiným — Bg 11.48
anyena — dalším — SB 4.29.58, SB 10.67.21, SB 10.77.3
anyena — s ničím jiným — SB 10.54.46
anyera — o ostatních — CC Ādi 6.55-56
anyera — ostatních — CC Ādi 8.20
anyera — druhých — CC Madhya 2.23, CC Antya 8.39