New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

anuśayanam — pohroužení Mahā-Viṣṇua, puruṣa inkarnace, do mystického spánku — SB 2.10.6