New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

ā-jānu-lambita-bhuja — paže, které sahají až ke kolenům — CC Ādi 3.44
ā-manujāt — po lidské bytosti — SB 10.87.26
abhyanujñātaḥ — dostal svolení — SB 1.10.8
abhyanujñātaḥ — se svolením — SB 1.12.36, SB 6.18.77
abhyanujñātaḥ — když dostal svolení se vzdálit — SB 10.16.67
abhyanujñātaḥ — když dostal souhlas odejít — SB 10.37.24
abhyanujñātaḥ — s daným svolením — SB 10.79.9
abhyanunādayan — znějící — Bg 1.19
ācārya-anugrahāt — díky milosti duchovního učitele — SB 9.1.40
adharā-hanuvat — dolní pysk připomínající — SB 10.12.20
adri-sānu — na vrcholcích kopců — SB 10.21.10
aghṛṣṭa-jānubhiḥ — aniž by museli lézt po kolenou — SB 10.8.26
ājānu-lambita — sahající až ke kolenům — CC Madhya 17.108
ālālita-tanuḥ — jejíž tĕlo je zahalené — CC Madhya 14.194
amanuta — myslí si — SB 4.29.4
āmāra anubhava — vnímání Mĕ — CC Madhya 25.118
āmi manuṣya — Já jsem lidská bytost — CC Madhya 12.50
anādi-saṁsāra-anubhavasya — vnímání procesu převtělování, který nemá počátek — SB 5.14.1
ānanda-anubhavaḥ — plný transcendentální blaženosti — SB 5.4.14
ānanda-anubhavaḥ — pocit transcendentální blaženosti — SB 5.5.35
ananubhūtaḥ — neviděná — SB 4.29.65
ananugrahāḥ — nemilosrdní — SB 4.12.36
ananumatam — neschválené zákonem — SB 5.9.17
andha-anuga — následující slepce — SB 11.26.3
aṅghri-yugmam anukṛṣya — táhnoucí své nohy — SB 10.8.22
anna-anurūpām — podle jídla — CC Antya 1.92
antya-līlā-gaṇera kari anuvāda — rád bych zopakoval všechny skutečnosti této Antya-līly — CC Antya 20.102
anu — následují — SB 1.2.25, SB 5.6.4, SB 6.11.17, SB 8.1.15
anu — denně — SB 1.5.26
anu — po někom, vždy — SB 2.1.11
anu — patřící k — SB 2.1.15
anu — Anu — SB 2.7.43-45
anu — podřízení — SB 3.6.28
anu — později — SB 3.7.21
anu — následovníci — SB 3.11.25
anu — potom — SB 3.11.29, SB 7.14.18, SB 10.42.11
anu — přepychové — SB 3.14.28
anu — ve vztahu k — SB 3.25.39-40, SB 4.9.12
anu — podle — SB 3.31.20
anu — spolu s — SB 3.32.20
anu — za — SB 4.17.16
anu — jistě — SB 4.21.44
anu — vždy — SB 4.22.53
anu — neustále — SB 4.23.8, SB 4.24.23
anu — následuje — SB 4.23.26
anu — ovlivněný — SB 5.8.29