Synonyms Index

ananya — žádný jiný — SB 1.8.13
ananya — neobyčejné — SB 1.14.21
ananya — bez vychýlení — SB 1.19.7
ananya — absolutně — SB 2.2.18, SB 3.1.35
ananya — nikoliv jinými — SB 3.15.45
ananya — žádné jiné — SB 3.19.36, CC Antya 9.74
ananya — bez jakékoliv jiné — SB 5.19.20
ananya — jinými — SB 8.1.16
ananya — výhradní — SB 10.38.20
ananya — nemající žádný jiný — SB 10.60.9
ananya — nikdo jiný — SB 10.60.28
ananya — pro nikoho jiného — SB 10.60.57
ananya — nikoho jiného — SB 10.69.45
ananya — nikdy jako oddĕlené — SB 10.74.24
ananya — nikým jiným — SB 10.78.32
ananya — nikam jinam nevkládají — SB 12.6.32
ananya-bhāk — bez odchýlení — Bg 9.30
ananya-bhāk — aniž by uctíval cokoliv nebo kohokoliv jiného — SB 11.18.44
ananya-bhāvā — bez připoutanosti k jiným — SB 4.7.59
ananya-bhāvāḥ — ti, kdo jsou výhradnĕ oddáni — CC Ādi 3.89, CC Antya 3.92
ananya-bhāvān — oddaní — SB 6.18.64
ananya-bhāvānām — kteří chovali výlučnou lásku — SB 10.54.54
ananya-bhāve — neochvějně — SB 4.8.22
ananya-bhāvena — bez vedlejších myšlenek — SB 3.5.19
ananya-bhāvena — stejným pohledem — SB 3.28.42
ananya-bhāvena — s oddaností — SB 6.18.35
ananya-bhāvena — s výlučnou oddaností — SB 11.11.33
ananya-bodhya-ātmatayā — samostatnĕ projevené, aniž by Ji osvĕtlovalo cokoliv jiného — SB 10.14.6
ananya-cetāḥ — s neodbíhající myslí — Bg 8.14
ananya-dhīḥ — s neochvĕjnou pozorností — SB 12.12.59
ananya-dṛṣṭyā — ničím jiným než oddanou službou — SB 3.13.49
ananya-gatau — ten, kdo nemá žádnou jinou možnost ochrany — SB 1.6.6
ananya-gatim — nemající jiný cíl nebo útočištĕ (než Jeho) — SB 10.16.23
ananya-hetuḥ — jediná příčina — SB 11.31.13
ananya-hetuṣu — bez jiné příčiny — SB 3.27.30
ananya-mamatā — pocit, že nemám vztah k nikomu jinému — CC Madhya 23.8
ananya-manasaḥ — bez odchýlení mysli — Bg 9.13
ananya-nāthān — zvláště pasáčků, pro které neexistoval nikdo kromě Kṛṣṇy — SB 10.12.27
ananya-rādhasaḥ — pro Rantideva, který byl neochvějný a nepřál si nic jiného než sloužit Nejvyššímu Pánu — SB 9.21.17
ananya-śaraṇeṣu — kteří nemají jiné útočištĕ — SB 11.29.4
ananya-siddham — kterou žádná ozdoba nemůže zdokonalit (dokonalou samu o sobĕ) — CC Ādi 4.156, CC Madhya 21.112, SB 10.44.14
ananya-viṣayā — čistá — SB 1.8.42
ananya-viṣayā — zcela upevněn, bez odchýlení — SB 4.23.10
ananya-vṛttyā — neomylně — SB 4.7.38
ananya-yogena — skrze čistou oddanou službu — Bg 13.8-12
ananyāḥ — nemající žádný jiný cíl — Bg 9.22
ananyaḥ — sám nebo vidící pouze Kṛṣṇu — SB 3.1.18
ananyaḥ — s vĕdomím, že nic není oddĕlené od Pána — SB 11.2.41
ananyam — jeden jediný — SB 10.63.44
ananyam — bez sobĕ rovného — SB 10.70.5