New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

aloluptvam — oproštěnost od chamtivosti — Bg 16.1-3