Synonyms Index

aloluptvam — oproštěnost od chamtivosti — Bg 16.1-3