Synonyms Index

akrodhaḥ — nepodléhání hněvu — Bg 16.1-3