New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

adrohaḥ — oproštěnost od zášti — Bg 16.1-3